مقايسه تاثيرکلينيکی پروتئين‌های ماتريکس مينا با پيوند بافت همبند لثه در درمان تحليل لثه

سیار, فرناز and آخوندی, نسرین and غلامی طوقچی, ساناز (2012) مقايسه تاثيرکلينيکی پروتئين‌های ماتريکس مينا با پيوند بافت همبند لثه در درمان تحليل لثه. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 9 (1). pp. 1-7. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v9n1p1-fa.pdf

Download (263kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=186&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: هدف از انجام اين تحقيق، ارزيابی کلينيکی کاربرد پروتئين ماتريکس مينا (امدوگين) همراه فلپ با موقعيت کرونالی در درمان پوشش ريشه عريان در مقايسه با روش استفاده از پيوند بافت همبند بود. موادوروش ها: تحقيق حاضر به روش کارآزمائی بالينی انجام شد. 13 بيمار هر يک دارای حداقل يک جفت تحليل لثه مشابه از نوع کلاسI يا II ميلر (در مجموع 40 ناحيه تحليل) در دندان‌های سانترال،کانين و يا پرمولرها به طور تصادفی به دو گروه آزمون(امدوگين+ فلپ کرونالی) و کنترل (پيوند بافت همبند) تقسيم شدند. در ابتدا و در زمان های 1،3،6 ماه پس از درمان متغيرهای طول تحليل (RD) ، عرض ناحيه تحليل (RW) ، عمق پاکت (PD) ، ميزان لثه کراتينيزه (KG) ، ايندکس پلاک (PLI) ثبت گرديد. از آماره‌های Wilcoxon,Kolmogrov-Smirnov,Friedman,Paired-samples T testجهت تفسير يافته ها استفاده گرديد و (05/0 > pمعنی دار تلقی شد. يافته ها: درصد متوسط پوشش ريشه برای گروه کنترل و آزمون به ترتيب 3/63% و 55% بودکه در دو گروه به نسبت ابتدای کار معنی دار بود 001/0 = p KG هر دو گروه به طور بارز افزايش داشت 05/0 > P RDنيز در دو گروه کاهش فاحش داشت. آزمون Friedman در مورد شاخص‌های کلينيکی به غير از عمق پاکت تفاوت معنی‌داری نشان داد 05/0>P نتيجه گيری: استفاده از امدوگين نتايج مشابه با بافت همبند داشت و با توجه به اينکه کاربرد آن آسان تر و در زمان کوتاهتر قابل انجام است و برای بيمار درد و ناراحتی کمتری پس از جراحی به همراه دارد استفاده از آن توصيه می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پروتئين ماتريكس مينا، تحليل لثه، پوشش ريشه، پيوند بافت همبند .،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Sep 2014 09:10
Last Modified: 09 Aug 2017 08:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1017

Actions (login required)

View Item View Item