بررسی مقايسه ای ماست سلها در ليکن پلان و واکنش ليکنوئيد دهان با رنگ آميزی تولوئيدين بلو

نفرزاده, شیما and سید مجیدی, مریم and سیادتی, سپیده and بیژنی, علی and نژاد مقدم, رضا (2012) بررسی مقايسه ای ماست سلها در ليکن پلان و واکنش ليکنوئيد دهان با رنگ آميزی تولوئيدين بلو. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 9 (1). pp. 44-49. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v9n1p44-fa.pdf

Download (248kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=185&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه وهدف: از آنجاييکه طبق مطالعات قبلی از لحاظ هيستوپاتولوژيکی نوع و تعداد ماست سلها در(Oral Lichen Planus) OLP تغيير می‌يابد. هدف از اين مطالعه، بررسی مقايسه‌ای ماست سل‌ها به منظور کمک به شناسايی بيماری OLP و افتراق آن از (Oral Lichenoid Reaction) OLR مواد و روش ها: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفی است که بر روی 34 بلوک پارافينه ليکن پلان و 26 بلوک پارافينه ضايعات ليکنوئيد دهان از بايگانی بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی و بيمارستان شهيد بهشتی بابل انجام شد. برش‌های 5 ميکرونی تهيه شده از بلوک‌های پارافينی با رنگ آميزی تولوئيدين بلو به روش استاندارد رنگ‌آميزی و سپس با ميکروسکوپ نوری بررسی شدند. در نهايت ماست سل ها بر حسب تعداد کل، تعداد سلول‌های دگرانوله و نسبت ماست‌سلهای دگرانوله به کل ماست‌سلها بررسی و محاسبه گرديدند و در نهايت داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS 18 و با آزمون Mann-Whitney مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها: نمونه‌ها شامل 34 مورد ليکن پلان (23 زن و 11 مرد با ميانگين سنی 01/13±35/47 سال) و 26 مورد ليکنوئيد دهان (14 زن و 12 مرد با ميانگين سنی 91/12± 46/40 سال) تعداد کل ماست‌ سل‌ها و همچنين تعداد سلول‌های دگرانوله بطور معنادار در گروه ليکن پلان دهان بيشتر از گروه دارای ضايعات ليکنوئيد دهان بود (05/0>P). اما نسبت سلول‌های دگرانوله به کل سلولها بين دو گروه ليکن پلان و ليکنوئيد اختلاف معناداری نداشت (05/0< P). نتيجه گيری: به نظر می‌رسد که تعداد کلی ماست سل‌ها و ماست سل‌های دگرانوله را در ليکن پلان دهانی نسبت به واکنش ليکنوئيد دهان بيشتر باشد و احتمالا می‌تواند بعنوان يک ويژگی تشخيصی درافتراق هيستوپاتولوژيک ليکن پلان از واکنش ليکنوئيد دهان بکار رفته و تفاوت درمانی اين دو ضايعه را توجيه نمايد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ماست سل، لیکن پلان دهانی، واکنش لیکنوئید دهانی،
Subjects: QZ Pathology
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Sep 2014 09:11
Last Modified: 30 Oct 2017 04:57
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1023

Actions (login required)

View Item View Item