بررسی رابطه الگوی رشد عمودی با ابعاد فضای حلقی در مبتلايان به مال اکلوژن CLII/DIV1

امامی میبدی, شهین and فطرتی, عسل and مرشدی میبدی, الهام and فرجادی, سید مسعود (2012) بررسی رابطه الگوی رشد عمودی با ابعاد فضای حلقی در مبتلايان به مال اکلوژن CLII/DIV1. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 8 (4). pp. 162-167. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v8n4p162-fa.pdf

Download (253kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=79&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده سابقه و هدف:با توجه به شيوع اسکلتال اپن بايت و تناقض در مورد ارتباط ميان ابعاد فضای حلقی وساختارهای کرانيوفاسيال. دراين مطالعه ، ابعاد فضای حلقی در دو گروه دارای اپن بايت اسکلتال وبدون اپن بايت اسکلتال در بيماران CLII/Div1 مورد ارزيابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: مطالعه ا ز نوع مورد-شاهدی و بصورت دوسوکور انجام گرفت. برای همه نمونه ها از تکنيک مشاهده پاراکلينيکی (مشاهده پرونده ،سفالوگرام و قالب بيماران)استفاده شد. 40 فرد- 19 مرد و21 زن- مبتلا به ناهنجاری اسکلتال CLII/Div1 (SNB<78,SNA=82±2,ANB>5,Overjet>5,ClII Molar ) با ميانگين سنی 53/1±65/14 انتخاب گرديده با توجه به شاخصهاplan angle Maxilary – Mandibular , SN-Mandibular Plan angle , Yaxisو Jarabak Index, به دو گروه دارای اپن بايت اسکلتال (20 فرد درگروه مورد) و بدون اپن بايت اسکلتال (20 فرد درگروه شاهد) ، تقسيم شدند. سپس ابعاد فضای حلقی (عمق نازوفارنژيال ، عمق اوروفارنژيال ، عمق هيپوفارنژيال ،طول راه هوايی ،فاصله استخوان هيوئيد تا پلن منديبل) اندازه گيری شده وتوسط آزمون T-Test ، مورد ارزيابی قرارگرفت . يافته ها: در ميان دو گروه در ابعاد نازوفارنژيال ،اوروفارنژيال و هيپوفارنژيال اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد ،اما طول راه هوايی در گروه مورد بطور متوسط 78 /3±40/62 ودر گروه شاهد 95/3±45/59 ( 03/0P< ) و نيز فاصله بين استخوان هيوئيد با پلن منديبل در گروه مورد 76/3±75/15 در گروه شاهد 64/3±10/12 بود ( 003/0P< ) بنابراين هردو شاخص در گروه مورد افزايش نشان داد. نتيجه گيری: نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که ابعاد شاخصهای عمق نازوفارنژيال ، عمق اوروفارنژيال و عمق هيپوفارنژيال فضای حلقی ارتباطی با اسکلتال اپن بايت نداشته و فقط طول راه هوايی و فاصله استخوان هيوئيد تا پلن منديبل ميتواند در الگوی رشدی بيمارتاثير گذارباشد. ابعاد فضای حلقی و يا الگوی تنفسی تاثيری بر الگوی رشدی ندارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ابعاد فضای حلقی، اسکلتال اپن بايت، مال اکلوژن CLII/DIV1،
Subjects: WV Otolaryngology
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:33
Last Modified: 12 Jul 2017 09:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1025

Actions (login required)

View Item View Item