مقايسه قدرت ديجيتال راديوگرافی و راديوگرافی معمولی در تشخيص تحليل خارجی دندان

خلیلک, زهره and دادرسانفر, بهاره and مهرعلیزاده, ساندرا and فلاحدوست, ارژنگ and مخبری, لاله (2012) مقايسه قدرت ديجيتال راديوگرافی و راديوگرافی معمولی در تشخيص تحليل خارجی دندان. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 8 (4). pp. 194-199. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v8n4p194-fa.pdf

Download (457kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=154&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: تشخيص تحليل خارجی ريشه دندان در راديوگرافی از مشکلات اساسی در اندودانتيکس می‌باشد .اين ضايعه منجر به از دست رفتن نسوج دندانی می‌شود و تشخيص آن در مراحل اوليه باعث افزايش امکان نگهداری دندان می‌گردد. هدف از اين مطالعه مفايسه قدرت تشخيصی راديوگرافی معمولی و ديجيتال در تشخيص تحليل خارجی ريشه دندان در شرايط آزمايشگاهی بود. مواد و روش ها: در اين تحقيق تشخيصی 40 دندان قدامی فک بالا و پايين که در بررسی راديوگرافيک اوليه بدون تحليل خارجی بودند در داخل فانتوم هايی که دارای معادل بافت سخت و نرم بودند قرار گرفتند و تصاوير راديوگرافی معمولی و ديجيتال از آنها تهيه شد. سپس با استفاده از دستورالعمل ايزو در اين دندان ها حفراتی به عمق 9/0 ميليمتر و قطر 9/0 ميليمتر در يک سوم کرونال ايجاد شد. تصاوير راديوگرافی معمولی و ديجيتال از هر دندان از سه زاويه اورتوراديال، مزيوراديال و ديستوراديال گرفته شد. قدرت تشخيصی راديوگرافی های ديجيتال و معمولی توسط نرم افزار16 SPSS و با استفاده از آزمون آماری Chi-Square ارزيابی گرديد. يافته‌ها: در خصوص نمونه های بدون تحليل و دارای تحليل با زاويه تابش اورتوراديال و ديستوراديال و مزيوراديال تفاوت آماری بين راديوگرافی معمولی و ديجيتال راديوگرافی مشاهده شد( 05/0 > P ) . آزمونهای پنجگانه نشان داد که حساسيت، ويژگی، ارزش پيش بينی مثبت، ارزش پيش بينی منفی و دقت در راديوگرافی ديجيتال به ترتيب 84%،93%،97%،65%،86% بوده و نسبت به راديوگرافی معمولی تفاوت‌ معنی‌دار دارد( 05/0 > P ) . نتيجه گيری: نتايج تحقيق نشان داد قدرت تشخيصی راديوگرافی ديجيتال نسبت به راديوگرافی معمولی در تشخيص تحليل خارجی بيشتر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: راديوگرافی معمولی، راديوگرافی ديجيتال، تحليل خارجی
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:33
Last Modified: 01 Aug 2017 09:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1030

Actions (login required)

View Item View Item