مقايسه تاثير 2 نوع Softliner آکروپارس و مولوپلاست B بر ميزان چسبندگی کانديدا آلبيکنس در مطالعه آزمايشگاهی

پورشهاب, مجیدصادق and رستگاریان, حسین and قاسمی, سپند and پور شهاب, مرجان (2011) مقايسه تاثير 2 نوع Softliner آکروپارس و مولوپلاست B بر ميزان چسبندگی کانديدا آلبيکنس در مطالعه آزمايشگاهی. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 8 (3). pp. 110-114. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v8n3p110-fa.pdf

Download (619kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=27&sid=1&slc_la...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: کانديديازيس شايع‌ترين عفونت قارچی در حفره دهان است و يکی از مشکلات استفاده‌کنندگان از دنچر تغيير رنگ و آلودگی بر اثر عفونت قارچی کانديدا آلبيکنس است. با توجه به استفاده فراوان از سافت لاينرها در درمان‌های پروتز متحرک، اين تحقيق با هدف مقايسه تأثير دو نوع سافت لاينر بر ميزان چسبندگی قارچ کانديدا آلبيکنس انجام شد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق به روش تجربی در محيط آزمايشگاهی انجام شد. تعداد 24 نمونه ازسافت لاينر آکروپارس و مولوپلاست B داخل لوله‌های حاوی سوسپانسيون 106×1 سلول در واحد حجم از کانديدا آلبيکنس قرار داده شدند. سپس لوله‌ها برای مدت زمان 40 و 120 دقيقه داخل انکوباتور قرار گرفته سپس در1ميلی ليتر سرم فيزيولوژی استريل قرار داده شدند و مقدار معينی از اين سوسپانسيون بر روی پليت حاوی ژلوز سابوری کشت شد. بعد از 24 و 48 ساعت انکوباسيون تعداد کلونی‌های تشکيل شده با استفاده از ميکروسکوپ نوری شمارش شدند و يافته ها با آزمون آماری TWO WAY ANOVA مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: ميزان کلونيزاسيون کانديدا آلبيکنس به سافت لاينرمولوپلاستB در زمان های 40 و 120 دقيقه به ترتيب (509±2025) و (509± 2483) و به سافت لاينر آکروپلاس (498 ± 2183) و (408 ± 2533) بود و با گذشت زمان ميزان چسبندگی کانديدا در هر دو سافت لاينر افزايش معنی‌داری داشت (05/0 < p) ولی بين دو نوع سافت لاينرتفاوت معناداری ديده نشد. نتيجه گيری: اين دونوع سافت لاينر برتری خاصی از لحاظ چسبندگی کانديدا آلبيکنس نسبت به يکديگر ندارند و با افزايش زمان ميزان چسبندگی کانديدا آلبينکس به آنها افزايش می‌يابد. کليد واژه ها: سافت لاينر، ميزان چسبندگی، کانديدا آلبيکنس

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Softliner، ميزان چسبندگی، کانديدا آلبيکنس،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 23 Sep 2014 11:14
Last Modified: 30 Oct 2017 10:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1033

Actions (login required)

View Item View Item