مقايسه سه ماده MTA ،CEM و GeriStore برميزان کمی چسبندگی سلولهای فيبروبلاست لثه ای

خلیلک, زهره and وطن پور, مهدی and اثنا عشری, احسان (2011) مقايسه سه ماده MTA ،CEM و GeriStore برميزان کمی چسبندگی سلولهای فيبروبلاست لثه ای. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 8 (2). pp. 60-67. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v8n2p60-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=47&sid=1&slc_la...

Abstract

خلاصه : سابقه و هدف: کيفيت و کميت سلول‌های چسبيده به مواد پرکننده انتهای ريشه از موارد تعيين کننده سازگاری نسجی مواد می باشد. اين تحقيق با هدف مقايسه ميزان کمی چسبندگی سلولهای فيبرو بلاست لثه ای به سه ماده ترميمی رتروگريد CEM GeriStore و MTA انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی-آزمايشگاهی تعداد 8 عدد ديسک از هر ماده مورد آزمايش تهيه گرديد و د ر داخل محيط کشت سلولی حاوی سلولهای فيبروبلاست لثه ای قرار گرفت، بعد از طی 3 بازه زمانی 24 ،72 ساعت و يک هفته ديسک ها توسط اسميوم و غلظت های متفاوتی از الکل ثابت شدند و شمارش سلولی در زير ميکرسکوپ الکترونی انجام شد. ميزان چسبندگی سلول‌های فيبروبلاست در گروه‌های مختلف با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون مقايسات چندگانه Tukey محاسبه شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد ميزان سلول‌های فيبروبلاست چسبيده به ماده CEM ( 1.4±0.24)، (8.6±0.4)، (8.2±0.2) به ماده MTA (0.4±0.24)، (2.8±0.96)، (6.8±0.37) و به ماده Geriostore (0.6±0.2)، (0.4±0.2)، (0.2±0.2) به ترتيب در زمان ‌های 24 و 48 ساعت و يک هفته بوده و در هر سه مقطع زمانی اختلاف معنی داری بين ميانگين سلولهای چسبيده به سه ماده مورد آزمايش وجود داشت. (05/0 > p ) نتيجه‌گيری: بيشترين چسبندگی سلولی مربوط به ماده CEM در زمان 72 ساعت و کمترين ميزان چسبندگی مربوط به ماده GeriStore در زمان يک هفته بود. ميزان چسبندگی سلولی در طول زمان در CEM و MTA افزايش يافته و اما در Geristore کاهش يافت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: MTA، CEM، Geristore، فيبرو بلاست، چسبندگی سلولی، مواد پرکننده انتهای ریشه،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 23 Sep 2014 11:15
Last Modified: 02 Aug 2017 08:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1042

Actions (login required)

View Item View Item