بررسی فراوانی بروز انتی ‍ژنki67 دراسکواموس سل کارسينومای دهان و مری

صدری, دنیا and شاهسواری, فاطمه and علوی, شبنم السادات (2011) بررسی فراوانی بروز انتی ‍ژنki67 دراسکواموس سل کارسينومای دهان و مری. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 8 (1). pp. 34-40. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v8n1p34-fa.pdf

Download (787kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=62&sid=1&slc_la...

Abstract

سابقه و هدف : اسکواموس سل کارسينوما( scc ) شايعترين تومور بدخيم دهان و مری است. آنتی ژن Ki67 به عنوان نشانگر تزايد سلولی ،در تعيين رفتار بيولوژيک تومورها نقش مؤثری دارد . هدف از اين مطالعه ، تعيين فراوانی بروز نشانگر Ki67 در اسکواموس سل کارسينوم دهان و مری و عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش ها : مطالعه به روش توصيفی انجام شد . 40 بلوک پارافينه مربوط به بيماران مبتلا به SCC دهان و مری (هر گروه 20 مورد )انتخاب شدند .خصوصيات کلينيکوپاتولوژيک نمونه ها ثبت شد سپس نمونه ها به روش ايمونوهيستوشيمی ( IHC ) جهت انتی ژن Ki67 رنگ آميزی شدند. سلول های مثبت در 10 شان ميکروسکوپی به طور تصادفی شمارش شدند و درصد سلولهای مثبت ( Labeling Index ) ثبت شد و به دو گروه بيان ضيف(45%0 ≥ )و بيان قوی(45%<)تقسيم شدند . يافته ها با کمک نرم افزار SPSS با آماره کای دو تحت واکاوی آماری قرار گرفت . نتايج : از 40 نمونه مورد بررسی 24 مورد (60%)مذکر و16 مورد (40%) مؤنث بودند . ميانگين سنی مبتلايان 3/14 ± 3/65 بود . از لحاظ بروز Ki67 45% نمونه های SCC مری و 10% نمونه های SCC دهانی در گروه بيان قوی قرار داشتند و 55% نمونه های SCC مری و 90% نمونه های SCC دهانی در گروه بيان ضعيف قرار داشتند که بين دو گروه تفاوت معنی دار ديده شد ( P<0/02 ) . سن و جنس مبتلايان در SCC دهان و مری با بروز Ki67 ارتباط معنی داری نداشت . اما درجه ميکروسکوپی و اندازه تومور در SCC دهان و مری با بروز Ki67 ارتباط معنی داری نشان داد :به ترتيب (0.01= P و 0.03= P )و (0.02= P و 0.03= P ). نتيجه گيری : بروز نشانگر Ki67 در SCC مری بطور معنی داری بيش از SCC دهان است که می تواند رفتار بيولوژيک پيشرونده آن را توجيه کند . سن و جنس بيماران تأثيری در بروز Ki67 ندارد . اما اندازه تومور و درجه ميکروسکوپی SCC در دهان و مری با بيان Ki67 ارتباط معنی داری دارد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسکواموس سل کارسينوما، دهان، مری، آنتی ژن ki67،
Subjects: QZ Pathology
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Sep 2014 14:14
Last Modified: 13 Aug 2017 08:54
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1054

Actions (login required)

View Item View Item