بررسی آلودگی ميکروبی هوای بخش های آموزشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران د ر سال 1388

لاسمی, اسحاق and فیاض, فریبا and ناوی, فینا and قرنیزاده, کمال and احمدی, بنفشه (2011) بررسی آلودگی ميکروبی هوای بخش های آموزشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران د ر سال 1388. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 7 (4). pp. 11-17. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v7n4p11-fa.pdf

Download (404kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=30&sid=1&slc_la...

Abstract

سابقه و هدف: در طی انجام درمانهای دندانپزشکی و استفاده از تجهيزات گردشی با سرعت زياد ميکروبهای دهان بيماران در هوا پخش شده و الودگی ايجاد ميکنند .اين مطالعه با هدف تعيين الودگی ميکروبی هوای بخشهای مختلف اموزشی واحد دندانپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی و عوامل مرتبط با ان در سال 1388 انجام شد. مواد و روشها : تحقيق با طراحی توصيفی بر روي184 نمونه جمع اوری شده از سه تا شش ناحيه از يازده بخش آموزشی واحد دندانپزشکی انجام شد که روی پليتهای استريل آگار خونی و نوترينت آگار در ارتفاع يک متری کف اتاق قرار داده شدند. در هر بخش يک پليت آگار کنترل در قسمتی که غير فعال بود قرار داده شد. ميکروب های بی هوازی مورد ارزيابی قرار نگرفت. شيوع آلودگی در بخشها اندازه گيری شد و نقش تردد، نوع خدمات، زمان، استفاده از توربين، حجم فضا و تعداد يونيتها بر ميزان الودگی با آماره ی دقيق فيشر و DOE (design of experiment) بررسی شد. يافته ها : ۸۸ درصد از هوای بخش های مورد بررسی آلودگی ميکروبی داشت که در قسمتهای درمانی ۳ / ۴۷ %و درقسمت های غير درمانی ۷ / ۵۲ %بود. ميکروبهای يافت شده در بخشها مشابه و شامل کوکسی گرم مثبت ۵ / ۵۸ %، کوکسی گرم منفی ۸ / ۲۵ %، باسيل گرم مثبت ۱۲ %، قارچها ۱ / ۲ % و باسيل گرم منفی ۶ / ۱ % بودند.ميزان آلودگی ميکروبی هوا در بخشهای غير درمانی در هنگام صبح و با مراجعين کمتر بطور معنی داری افزايش يافته بود. نتيجه گيری : به نظر می رسد ميزان آلودگی ميکروبی هوای بخش ها زياد است و جای نگرانی دارد. . بر طبق استاندارد AMI آلودگی هوای بخشها در وضعيت بدی قرار داردو سيستم تهويه دانشکده بايد اصلاح شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لودگي ميكروبي هوا، اتمسفر، انتقال عفونت، دندا نپزشکی،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Sep 2014 14:15
Last Modified: 17 Oct 2017 08:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1058

Actions (login required)

View Item View Item