بررسی ارتباط سلامت دهان و دندان با کيفيت زندگی بر اساس شاخص DIDL

خادم, پروین and جباری فر, سید ابراهیم and معروفی, وحید and قاسمی تودشکچی, داوود and محمد طاهر, وحید (2011) بررسی ارتباط سلامت دهان و دندان با کيفيت زندگی بر اساس شاخص DIDL. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 7 (4). pp. 35-41. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v7n4p41-fa.pdf

Download (247kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=34&sid=1&slc_la...

Abstract

سابقه و هدف: بيماريهای دهان و دندان ميتواند بر کيفيت زندگی انسان تأثير گذارند و شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت زندگی کمک قابل توجهی در درک ابعاد و مبانی بيولوژيک، عملکردی و روانی- اجتماعی بيماريهای دهان و دندان می نمايد. هدف از اين مطالعه ارزيابی وضعيت سلامت دهان و دندان و اثرات آن بر کيفيت زندگی افراد 45-30 سال می باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی تعداد 150 نفر از افراد 45-30 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انتخاب شدند. وضعيت سلامت دهان و دندان افراد مورد مطالعه از طريق دو شاخص CPITN و DMFT بر اساس معيارهای سازمان بهداشت جهانی و کيفيت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان با کمک شاخص DIDL(Dental Impact of Daily Living) اندازه گيری شد. تجزيه و تحليل يافته های بدست آمده با آزمون های همبستگی پيرسون و من ويتنی صورت گرفت. يافته ها: در افراد مورد بررسی ميانگين و انحراف معيار شاخص DMFT و CPITN و DIDL به ترتيب( 79/6 ± 27/12) و (50/0 ± 36/)0 و (60/0 ± 52/0) بود وبين انها رابطه معنی داری وجود داشت. ميانگين تعداد ترميم های دندانی در زنان بيش از مردان بوده و ميزان نياز به درمان پريودنتال در مردان بيش از زنان بود. با کاهش طبقه اجتماعی ميزان پوسيدگی دندان و نياز به درمان پريودنتال افزايش يافته و بالعکس رضايتمندی کاهش داشت. نتيجه گيری : نتايج مطالعه نشان دادکه بين شاخص پوسيدگی دندان و نياز به درمان های پريودنتال و وضعيت اقتصادی و اجتماعی و حيطه های مختلف شاخص کيفيت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: DMFT، CPITN، DIDL كليد واژه ها : وضعيت سلامت دهان،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Sep 2014 14:16
Last Modified: 01 Aug 2017 09:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1062

Actions (login required)

View Item View Item