مقايسه تاثير سه نوع باندينگ خود اچ شونده بر ميزان ريز نشت و استحکام باند برشی عاج

نعمتی انارکی, سعید and بانوا, سپیده and ولایی, ناصر and کرکه آیادی, حامد (2011) مقايسه تاثير سه نوع باندينگ خود اچ شونده بر ميزان ريز نشت و استحکام باند برشی عاج. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 7 (3). pp. 30-36. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v7n3p30-fa.pdf

Download (352kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=5&sid=1&slc_lan...

Abstract

سابقه و هدف: ريز نشت و استحکام باند برشی دو چالش بزرگ در ترميم های کامپوزيتی بوده و با توجه به وجود تناقض در نتايج استحکام سه نوع از باندينگ های خود اچ شونده و برخی کاستی ها در مطالعات قبلی ، اين مطالعه با هدف مقايسه سه نوع باندينگ Prompt L-pop, AdheSE -و SE bond از نظر استحکام باند برشی و ريزنشت در حفرات کامپوزيتی به صورت آزمايشگاهی انجام شد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق به روش تجربی برروی 60 دندان پرمولر انسان انجام شد .( 30 دندان جهت ريزنشت و 30 دندان جهت استحکام باند برشی ). در سطح با کال دندانها حفرات کلاس V با ابعاد2 ميلی متر ، عمق3 ميلی متر ، طول2 ميلی متر ، عرض و بول 5/0 ميلی متر در مارژين های مينايی تهيه شد. لبه مارژين ژنژيوالی بر روی سمان و يک ميليمتر زير CEJ و لبه اکلوزال بر روی مينا قرار گرفت. نمونه ها بطور تصادفی به 3 گروه 10 تايی تقسيم شدند: در گروه A از باندينگ SE bond (Kuraray Japan) ; درگروه B ا ز ( 3M ESPE, USA ) Prompt L-pop و در گروه C از AdheSE (Vivadent Liechtenstein) استفاده شد و تمامی نمونه ها با کامپوزيت Z100(3M, ESPE,USA) ترميم شدند. در 30 نمونه جهت مقايسه استحکام باند برشی، سطوح اکلوزال هر دندان با ديسک الماسی ( Diatec,Germany ) به قطر 2/0 ميلی متر از 1 ميلی متر زير شيار مرکزی قطع وتيوب های کامپوزيتی بر روی سطح عاج با استفاده از باندينگ های مذکور ، باند شدند. ميزان استحکام باند با دستگاه zwick (roel, Germany) و ميزان ريزنشت با استريو ميکروسکوپ به روش استاندارد اندازه گيری شد.ميزان ريز نشست در سه نوع باندينگ و در دولبه اکلوزال و ژنژيوال با آزمون Kruskalwallis و , mann-U-whitney و ميزان استحکام باند برشی در سه گروه با آزمون ANOVA و مقايسه چندگانه Tukey مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. يافته‌ها: مقايسه ميزان ريز نشت در سه گروه نشان داد که کمترين ريزنشت مربوط به SE bond (75/0 ± 1 ) وسپس AdheSE (76/1 ± 8/1 ) و بيشترين ميزان ريزنشت مربوط به Prompt-L-pop ( 15/1 ± 15/2) بود و اين اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود. ( 005/0> p )مقايسه ميزان استحکام باند برشی نمونه ها نشان داد که بيشترين ميزان استحکام مربوط به نمونه SEbond بوده ودو گروه ديگر تقريبا مشابه بودند.ميزان اختلاف استحکام باند برشی به لحاظ آماری معنی داربود. (0001> P ).اين اختلاف در گروه SEbond حدود 65% بيشتر از باند گروه AdheSE و 68% بيشتر از گروه P-L-P بوده وميزان استحکام باند برشی AdheSE و P-L-P مشابه بود. نتيجه‌گيری : با توجه به محدوديت های اين مطالعه در بين باندينگ های مورد استفاده در اين تحقيق SE bond se دارای بيشترين استحکام باند برشی و کمترين ميزان ريز نشت بود .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استحکام باند برشی- ریز نشت- باندینگ های عاجی خود اچ شونده،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Sep 2014 11:40
Last Modified: 28 Oct 2017 10:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1070

Actions (login required)

View Item View Item