بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال بالا با سه نوع نمونه رنگ

انصاری لاری, حمیرا and سازور, محمد رضا and بدری, مهشید and اسماعیلی, فاطمه and اقاها, شیوا (2011) بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال بالا با سه نوع نمونه رنگ. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 7 (3). pp. 46-52. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v7n3p46-fa.pdf

Download (241kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=8&sid=1&slc_lan...

Abstract

سابقه و هدف : دردندانپزشکی عدم توانايی برای تعيين رنگ دندانها مشکلی ديرينه است. با توجه به کثرت افراد بی دندانی که نياز به درمان پروتزی دارند، اطلاع از شيوع رنگ دندانهای طبيعی ضروری است. با توجه به کاستی هايی که در رابطه با شيوع رنگ دندان با نمونه رنگ های مختلف و جديد وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال فک بالا در مقايسه با سه نوع نمونه رنگ مختلف در دانشجويان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1388 انجام گرفت. مواد و روش ها : اين مطالعه به روش توصيفی و بر روی 120 دندان سانترال ماگزيلا در دانشجويان واحد دندانپزشکی که بالای 18 سال بودند، انجام گرفت. نمونه ها به صورت سرشماری انتخاب شدند و قبل از تعيين رنگ، هرگونه رنگ دانه و پلاک روی دندان مورد آزمايش، پاک گرديد. سپس رنگ دندان سانترال راست يا چپ ماگزيلا در اين افراد ابتدا به روش چشمی وسپس با به کارگيری سه نمونه رنگ IvoclarChromascop,Vitapan classic) (Polident, توسط دو مشاهده گر، مشخص شد. برای مقايسه رنگ دندان توسط دو مشاهده گر(دانشجو-متخصص پروتز) و نيز مقايسه رنگ به دست آمده از نمونه رنگ های مختلف از ضريب توافق کاپا استفاده گرديد. يافته ها : در اين تحقيق 3/58% از نمونه ها زن و 7/41% آنها، مرد بودند. همچنين سن افراد مورد مطالعه 5/3 ± 24 سال و در محدوده سنی 19 تا 41 سال بود. در مورد Vitapan classic نمونه رنگ در دو حالت مشاهده توسط دانشجو و فرد متخصص، گروه رنگی A دارای بيشترين شيوع (77% و 78%) و از آن ميان A2 (9/45 % و 9/42 %) و بعد از آن A1 ( 5/23 % و 25%) شايعترين رنگ را تشکيل می داد و کمترين شيوع به دست آمده مربوط به گروه رنگی C (2/1 %) بود. در تعيين رنگ با نمونه رنگ Ivoclar Chromascop بيشترين شيوع رنگ 120 (2/44 %) و بعد از آن 110 (7/41 %) بود، همچنين در مورد نمونه رنگ Polident شيوع رنگ Y1 بيشترين (7/71 %) بود. نتيجه گيری: به نظر می رسد که شيوع طيف رنگی موجود در Vita classic در دندانهای طبيعی بيشتر است و کاربرد بيشتری دارد. طيف رنگی موجود در Ivoclar و Polident در محدوده کوچکتری از دندانهای طبيعی ديده شدند که نشان دهنده تطابق پايين تر اين نمونه ها با رنگ دندانهای طبيعی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نمونه رنگ، دندان سانترال بالا، پروتز متحرك،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Sep 2014 11:41
Last Modified: 26 Jul 2017 09:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1073

Actions (login required)

View Item View Item