بررسی ارزش معیارهای پیش بینی کننده Braden در بروز زخم بستر در بیماران بستری در بیمارستانهای فاطمه الزهرا (س) و سلمان فارسی بوشهر

جمند, طیبه and اکابریان, شرافت and خرم رودی, روزیتا and پولادی, شهناز and حاجی وندی, عبدالله and باقرزاده, راضیه and غریبی, طیبه and یزدانخواه, محمدرضا and زحمتکشان, نسرین and کمالی, فرحناز and یزدانپناه, سیامک and رضائی گرایی, زهرا (2009) بررسی ارزش معیارهای پیش بینی کننده Braden در بروز زخم بستر در بیماران بستری در بیمارستانهای فاطمه الزهرا (س) و سلمان فارسی بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
بررسی ارزش معیارهای پیش بینی کننده Braden در بروز زخم بستر در بیماران بستری در بیمارستانهای فاطمه الزهرا (س) و سلمان فارسی بوشهر.pdf

Download (117kB) | Preview
Official URL: http://eprints.bpums.ac.ir

Abstract

زمینه: کمتر کسی به مراقبت از بیماران پرداخته و با زخم بستر مواجه نشده است.زخم بسترموجب موربیدیتی 1 و مورتالیتی2 ،کاهش کیفیت زندگی و هزینه مالی می شود.لذا پرستاران با استفاده از معیار Braden می توانند بروز زخم بستر را پیش بینی و پیشگیری نمایند. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی – تحلیلی به منظور تعیین ارزش معیار Braden در ارتباط با بروز زخم بستردر بیماران بخشهای داخلی ، جراحی، ارتوپدی و ویژه انجام گرفته است که براساس کسب نمره از معیارBraden (23-6) ، برنامه پیگیری معاینات بیماران از نظر ایجاد و پیشرفت زخم و یا بهبودی تعیین گردید. یافته ها : از 222 بیمار مستعد زخم بستر ، 14% دچار زخم بستر شدند.. اختلاف معنی داری بین دو گروه (با زخم بستر و بدون زخم ) در ارتباط با وزن ، قد، سن،جنس دیده نشد(05/0<p ). ولی اختلاف معنی داری بین معیارهای توانایی حرکت ا ندامها، توانایی راه رفتن و سایش و اصطکاک با ملحفه وجود داشت . همچنین بین زخم بستر و مراقبت ویژه از بیمار اختلاف معنی داری وجود داشت. آنالیز اطلاعات توسط نرم افزار Stata نشان داد . مساحت زیر منحنی Roc 595% است. که نشانگر ارتباط نمرات Braden با پیش بینی بروز زخم بستر می باشد.و نقطه معیار تشخیص 14 ، به عنوان بهترین نقطه با حساسیت 52% و ویژگی 61% انتخاب گردید. نتیجه گیری: ارزیابی بیمار با استفاده از معیار Braden می تواند در پیش بینی و پیشگیری از بروز زخم بستر بسیار مؤثر باشد.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: زخم بستر ، معیار Braden ، پیش بینی بروز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: سیده سمیه موسوی نژاد
Date Deposited: 02 Oct 2014 05:43
Last Modified: 03 Jan 2015 08:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1097

Actions (login required)

View Item View Item