بررسي علل و عوامل موثر در استفاده يا عدم استفاده از روش اورژانس پيشگيري از بارداري در زنان(49-15) سال شهرستان بوشهر

کامران, میرزایی and نجفی, فاطمه and زحمتکش, ثریا and رایانی, محمد (2007) بررسي علل و عوامل موثر در استفاده يا عدم استفاده از روش اورژانس پيشگيري از بارداري در زنان(49-15) سال شهرستان بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
بررسي علل و عوامل موثر در استفاده يا عدم استفاده از روش اورژانس پيشگيري از بارداري در زنان(49-15) سال شهرستان بوشهر.pdf

Download (540kB) | Preview
Official URL: http://eprints.bpums.ac.ir

Abstract

بارداري ناخواسته يكي از مشكلات مهم بهداشتي در جهان و بخصوص كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران است. بطوريكه درصد بارداريهاي ناخواسته در ايران 25% تخمين زده مي‌شود. از ميان روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري، روش اضطراري پيشگيري تنها راهي است كه مي‌تواند بعد از تماس جنسي، استفاده شود و تا 75 درصد از حاملگي ناخواسته جلوگيري نمايد. با توجه به اهميت آگاهي و عملكرد زنان در مورد اين روش، مطالعه حاضر به منظور بررسي علل و عوامل موثر در استفاده يا عدم استفاده از روش اورژانس پيشگيري از بارداري در زنان(49-15) سال شهرستان بوشهر در سال 86-1385 انجام گرفت. در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 632 نفر از زنان متأهل مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهر درسال86 - 1385 كه در فاصله سني 49-15 سال قرار داشتند، بصورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌اي كه مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيك و تعيين سطح دانش و علل عدم بكارگيري روش پيشگيري اورژانسي از بارداري بود، جمع‌آوري گرديد. داده‌ها سپس با استفاده از محيط نرم افزاريSPSS مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان داد كه در ميان افراد مورد مطالعه، 77.2٪ شرکت کنندگان سابقه بارداری ناخواسته داشته که از این میان 19.6٪ نیاز به روش های اورژانس پیشگیری از بارداری داشتند. شایعترین روش پیشگیری از بارداری در این زنان کاندوم وقرص های هورمونی پیشگیری از بارداری ( به ترتیب 20.5٪ و 14.4٪ ب) بود.شایعترین علت اقدام به استفاده از روش اورژانس پیشگیری از بارداری داشتن فرزند کافی ( 10.9٪) و شایعترین علت عدم استفاده از این روش ها علیرغم بارداری ناخواسته عدم اطلاع از امکان بارداری (10.8٪) و عدم آگاهی از این روش ها (10.0٪) بود . میانگین سطح آگاهی شرکت کنندگان از روش اورژانس پیشگیری از بارداری (1.78 ±) 3.29 با حداقل نمره صفر و حداکثر نمره 7 بود . بین سطح آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه و شغل ، سطح تحصیلات روش های پیشگیری مورد مصرف و سابقه بارداری ناخواسته و سن شرکت کنندگاه رابطه معنی دار آماری مشاهده شد . نتيجه‌ آنکه با توجه به تمايل اكثريت زنان مورد مطالعه به استفاده از اين روش، مي‌توان با افزايش سطح كيفي برنامه‌هاي مشاوره تنظيم خانواد و آموزش صحيح استفاده از اين روش، در افزايش آگاهي و عملكرد زنان جامعه و در نهايت كاهش آمار بارداريهاي ناخواسته و عوارض ناشي از آن اميدوار بود. كلمات كليدي: روش پيشگيري از بارداري، روش پيشگيري اورژانسي از بارداري، بارداري ناخواسته

Item Type: Other
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 11 Oct 2014 05:56
Last Modified: 04 Jan 2015 05:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1175

Actions (login required)

View Item View Item