«ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا استفاده از ابزار لیب کوال از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی 1390 »

صفایی, زهرا and زارعی, محسن and فتاحی, طیبه and پروین, سمیه (2012) «ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا استفاده از ابزار لیب کوال از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی 1390 ». دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا استفاده از ابزار لیب کوال از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی 1390 .pdf

Download (386kB) | Preview
Official URL: http://eprints.bpums.ac.ir

Abstract

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي کيفيت خدمات و شناسایی مولفه هایی از خدمت از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی در کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با استفاده از ابزار لیب کوال انجام گرفت. در اين پژوهش کيفيت خدمات کتابخانه بر اساس انتظارات کاربران در دو سطح حداقل، و حداکثر آورده شد. ضرورت و هدف از اجراي اين طرح سنجش ميزان رضايت كاربران از خدمات كتابخانه مركزي بوده است. و در نهايت ارزيابي خدمات كتابخانه و رسيدن به نقاط قوت و ضعف آن با توجه به اهميت و جايگاهی که كتابخانه مركزي در پيشبرد اهداف علمي – پژوهشي دانشگاه دارد و مي تواند در تعالي اين اهداف نقش مؤثري داشته باشد.در واقع ابزار ليب كوال كه يك ابزار براي ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه مي باشد، بر مبناي سروکوال و تئوري فواصل طراحي شده است كه حد فاصل ميان خدمات مورد انتظار و خدمات دريافتي را در ابعاد مشخص اندازه گيري مي كند. جامعه این پژوهش 200 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد لیب کوال بود که بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است.از 200 پرسشنامه پخش شده، 108 پرسنامه تکمیل و عودت داده شد که 30 درصد ربوط به اساتید و 70 درصد مربوط به دانشجویان بوده است. نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایت کلی از خدمات کتابخانه مرکزی 92/4 از حداکثر 9 بود. و در بین سه مؤلفه کیفیت خدمات کتابخانه ای بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به ارائه خدمات(کارکنان) با 63/5 و کنترل اطلاعات 48/4 و فضای کتابخانه 08/4 بود. به طور کلی بین اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص رضایت از خدمات کتابخانه اختلاف معناداری دیده نشد(P>5%). با استفاده از روش تحلیل عاملی، چهار عامل "وجود منابع و دسترس پذیر بودن آن ها، وجود کارکنان شایسته و مسئولبت پذیر، مطلوبیت فضا برای مطالعه و یادگیری انفرادی و گروهی، امکان دسترسی آسان به اطلاعات" به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات کتابخانه شناسایی شد. كليد واژه‌ها کیفیت خدمات، خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طرح لیب کوال، اعضای هیات علمی، دانشجویان

Item Type: Other
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 11 Oct 2014 14:09
Last Modified: 04 Jan 2015 06:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1269

Actions (login required)

View Item View Item