بررسی سطح سرمی C–Reactive Protein Mannoseو Mannose–Binding Lectin در افراد مبتلا به درماتوفيتوزيس

نامی, صنم and فلاحتی, مهریان and زينی, فریده and اخلاقی, لامع and صدری, محمد and طباطبائی, فاطمه and قاسمی, زینب and نوذری, شیما (2011) بررسی سطح سرمی C–Reactive Protein Mannoseو Mannose–Binding Lectin در افراد مبتلا به درماتوفيتوزيس. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 46-53. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n89p46-fa.pdf

Download (617kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1960&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : درماتوفيتوزيس يک بيماری قارچی جلدی شايع با انتشار جهانی است . اينترلوکين 8 ( IL8 ) آزاد شده از کراتينوسيت ها در حضور آنتی ژن های درماتوفيتی سبب القاء پاسخ حاد در عفونت درماتوفيتی می شود و متعاقبا توليد پروتئين های فاز حاد توسط سلول های کبدی رخ می دهد . CRP ( C-reactive protein ) و MBL ( Mannose-binding lectin ) از پروتئين های فاز حاد هستند . تحقيقات اندکی در مورد پروتئين ‌ های فاز حاد در عفونت های درماتوفيتی انجام گرفته است . اين مطالعه برای تعيين سطح سرمی CRP و MBL در بيماران مبتلا به درماتوفيتوزيس برنامه ‌ ريزی شده است . روش کار : اين يک مطالعه مقطعی بود و به روش غير احتمالی و در دسترس از 96 فرد سالم و 105 بيمار مبتلا به درماتوفيتوزيس نمونه گيری انجام شد . برای تشخيص روی نمونه ها آزمايش مستقيم و کشت و در صورت لزوم آزمايش های تکميلی برای شناسايی گونه های مختلف درماتوفيت انجام شد و برای تعيين سطح سرمی CRP و MBL روی سرم افراد سالم و بيمار از تست الايزا استفاده شد . برای بررسی ارتباط بين متغيرها از آزمون ‌ های chi- square ، Fisher exact ، Mann- Whitney و تحليل منحنی Roc استفاده شد و سطح معنی داری 05/0 < p در نظر گرفته شد . يافته ها : ميان ه سطح سرمی CRP در افراد سالم و بيمار به ترتيب µg/ml 32/3 ± 31/3 ، µg/ml 96/35 ± 60/16 (001/0> p ) بود و ميان ه سطح سرمی MBL به ترتيب g/ml µ 87/1 ± 53/1 ، g/ml µ 03/2 ± 97/1 (039/0= p ) بود . سطح سرمی CRP (001/0> p ) و MBL (042/0= p ) يک شاخص معنی دار برای بيماری درماتوفيتوزيس تعيين شد . نقص MBL ( غلظت µg/ml 1 >) در گروه سالم (2/56%) بيشتر از گروه بيمار (0/41%) بود . نتيجه گيری : يافته های اين مطالعه نشان دهنده افزايش غلظت سرمی CRP و MBL در بيماران مبتلا به درماتوفيتوزيس و نقش آن ها در اين عفونت بود . احتمالا مشاهده فراوانی بالای نقص MBL در افراد سالم نسبت به بيمار نشان می دهد که نقص MBL يک فاکتور مستعد کننده در ابتلا به اين بيماری نيست .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درماتوفيتوزيس، MBL، CRP
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Oct 2014 09:48
Last Modified: 15 Oct 2014 09:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1300

Actions (login required)

View Item View Item