ارتباط چند ريختيG-308A ژن TNF-α با نمايه توده بدنی و فاکتورهای موثر در چاقی در مطالعه قند و ليپيد تهران

شريفی, کبری and رستمی, فاطمه and فام, بیتا and دانشپور, مریم السادات and عزيزی, فریدون and هدايتی, مهدی (2011) ارتباط چند ريختيG-308A ژن TNF-α با نمايه توده بدنی و فاکتورهای موثر در چاقی در مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 39-48. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n86p39-fa.pdf

Download (458kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1661&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : چاقی با بسياری از بيماری ها مخصوصا امراض قلبی، ديابت نوع 2، مشکلات تنفسی حين خواب، انواع خاصی از سرطان ها و استئوآرتريت در ارتباط است. گزارش ها حاکی از افزايش نسخه برداری ژن TNF-α درسلول های چربی در صورت وجود چند ريختی (پلی ‌ مورفيسم (poly morphism G-308A در ناحيه پروموتور ژن مذکور می باشد. هدف از اين مطالعه بررسی ارتباط اين پلی مورفيسم با نمايه توده بدنی به عنوان شاخص چاقی وساير فاکتورهای موثر در چاقی در جمعيت ايرانی ميباشد. روش کار: از افراد شرکت کننده در مطالعه مقطعی (Cross Sectional Study) قند و ليپيد تهران در مجموع 244 نفر در دو گروه سنی زير 18 سال و بالای 18 سال انتخاب شدند. ميزان ليپوپروتئين های با دانسيته بالا ) HDL-C = High-density lipoprotein )به روش رسوبی فسفوتنگستات سديم اندازه گيری گرديد. ميزان ليپوپروتئين های با دانسيته پايين LDL-C ) Low-density lipoprotein= ( با استفاده ازفرمول فريدوالد و ميزان قند خون ناشتا ، تری گليسريد و کلسترول تام به روش رنگ سنجی آنزيمی و CRP(C-reactive protein) 10( Interleukin -10) ، IL-6 (Interleukin-6) اديپونکتين به روش الايزا اندازه گيری شد وشاخص مقاومت به انسولين =HOMA) (Homeostatic Model Assessment محاسبه گرديد. ساير عوامل موثر در چاقی مانند نمايه توده بدنی و فشار خون مشخص گرديدند. قطعه‌ای به طول 107 جفت باز از ژن مورد نظر با استفاده از تکنيک Polymerase Chain Reaction) ) PCR تکثير و پلی مورفيسم مورد نظر با استفاده از تکنيک (Restriction Fragment Length Polymorphism) RFLP بررسی گرديد. برای مقاديری که توزيع نرمال نداشتند، از آزمون Kruskal-Wallis و مقاديری با توزيع نرمال از آزمون ANOVA بهره گرفته شد و همچنين از آزمون ANOVA دو دامنه به دنبال post-hoc با آزمون های چندگانه توکی برای مقايسه يافته‌های آزمايشگاهی گروه‌های نمايه توده بدنی استفاده شد. داده‌ها به وسيله نر م افزار v.16 SPSS تجزيه و تحليل شدند . يافته‌ها : فراوانی الل‌های TNF-α از قانون هاردی واينبرگ تبعيت کرد. فراوانی ژنوتيپ‌ها در 244 فرد مورد بررسی عبارت بود از AA (2/1%)؛ GG (7/85%)؛ GA (1/13%) که با نمايه توده بدنی ارتباط معنی داری نشان نداد . درگروه جوانان فشار خون سيستولی دختران درحالت GA به طور معنی‌داری بيشتر از GG می ‌ باشد و CRP در پسران در حالت AA به طور معنی داری بيشتر از دو حالت ديگر بود. در گروه بزرگسالان ميزان کلسترول تام در مردان درحالت AA به طور معنی‌داری بيشتر از دو حالت ديگر بود و LDL-C در زنان در حالت GG بيشتر از دو حالت ديگر بود. نتيجه ‌ گيری : داده های بدست آمده بر عدم وجود ارتباط بين پلی مورفيسم G-308A ژن TNF-α با افزايش نمايه توده بدنی دلالت داشته و لذا نتيجه‌گيری می‌شود احتمالا اين پلی مورفيسم در افزايش خطر بروز چاقی در جمعيت ايرانی نقشی ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: چاقي، پلي مورفيسم، فاکتور نکروز دهنده توموري آلفا، فاکتورهای تن سنجی، اینترلوکین
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Oct 2014 10:20
Last Modified: 15 Oct 2014 10:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1328

Actions (login required)

View Item View Item