بررسی فراوانی خشونت عليه پرستاران و عوامل مرتبط با آن

عقيلی نژاد, ماشااله and نجومی, مرضیه and سيد مهدی, سید محمد (2011) بررسی فراوانی خشونت عليه پرستاران و عوامل مرتبط با آن. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 49-58. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n86p49-fa.pdf

Download (348kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1662&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف :خشونت روانی و جسمانی رو به گسترش در مراکز بهداشتی و درمانی به يک مشکل عمده برای پرستاران تبديل شده است.هدف از انجام اين مطالعه بررسی ابعاد خشونت عليه پرستارانو شناسايی عوامل موثر در آن بود. روش کار : اين پژوهش يک پژوهش مقطعی و از نوع توصيفی ـ تحليلی بود. جامعه پژوهش کليه پرستاران و بهياران شاغل در بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. حجم نمونه 1070 نفر بود. شرايط ورود به مطالعه داشتن رضايت جهت شرکت در مطالعه و داشتن حداقل يک سال سابقه کار بود.ابزار ب ه کار برده شده برای گردآوری داده‌ها پرسش نامه NEXT بود. ابتدانسخه انگليسی پرسش نامه تهيه و به فارسی برگردانده و اعتبار و ثبات درونی آن تعيين گرديد (α کرونباخ :87/0).روش نمونه‌گيری در اين پژوهش به صورت چند مرحله ای بود. طبقه بندی بر حسب بيمارستان انجام گرفت و سپس در هر بيمارستان به صورت غير احتمالی پرسش نامه‌ها به پرستاران جهت پرکردن داده شد.سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آزمون های آماری کای دو و رگرسيون لوجستيک اطلاعات بدست آمده تحليل شد. يافته ها : شيوع خشونت روانی از سوی بيماران و همراهان بر عليه شرکت‌کنندگان در مطالعه 3/60%بود. به طور کلی سن، جنس، موقعيت شغلی، سابقه کار، تعداد بيماران، متوسط ساعت کاری در هفته، با خشونت روانی از سوی بيماران وهمراهان شان رابطه معنی داری نداشتند( p >05/0)، ولی بخش، جدول کاری، مواجهه بودن با مزاحمت و اختلال در کار به طور کلی، پس از کنترل از نظر ساير عوامل معنی‌دار مطالعه در آناليز رگرسيون با خشونت روانی از سوی بيماران/همراهان ارتباط معنی‌داری داشتند( p <05/0). نتيجه‌گيری :به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به نتايج اين مطالعه، خشونت عليه پرستاران يک مشکل مهم و شايع باشد و مطالعات بيشتر جهت يافتن راهکارهايی برای کاهش آن با اولويت دادن به عوامل موثر در آن , که در اين مطالعه به دست آمده اند , ضروری به نظر می رسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خشونت، پرستاران، خشونت، علیه پرستاران
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Oct 2014 12:13
Last Modified: 15 Oct 2014 12:13
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1330

Actions (login required)

View Item View Item