شاخص‌های آنتروپومتريک، نمايه توده بدون چربی و ارتباط آن با عملکرد ريوی در بيماران COPD

يزدان پناه, لیلا and شيدفر, فرزاد and موسوی, سید علی جواد and حيدرنژاد, حسن and حقانی, حمید (2011) شاخص‌های آنتروپومتريک، نمايه توده بدون چربی و ارتباط آن با عملکرد ريوی در بيماران COPD. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 42-51. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n85p42-fa.pdf

Download (400kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1646&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: کاهش وزن و تحليل ماهيچه مشکلات شايع تغذيه ای در بيماران COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) هستند که با افزايش ناتوانی، کاهش قدرت و حجم ماهيچه های اسکلتی و تنفسی همراه شده و بر عملکرد ريه و کيفيت زندگی اين بيماران اثرات زيانباری به جا می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شاخص های آنتروپومتريک، نمايه توده بدون چربی و ارتباط آن با عملکرد ريوی در بيماران COPD مراجعه کننده به مجتمع آموزشی-درمانی حضرت رسول اکرم(ص) تهران بود. روش کار: اين مطالعه مقطعی شامل 63 بيمار COPD با ميانگين سنی ( SD ) 4/9 ± 6/67 بود که در مراحل 2 تا 4 بيماری قرار داشتند. اندازه گيری شاخص های آنتروپومتريک شامل BMI ( Body Mass Index )، TSF ( Triceps Skin-fold Thickness )، MAMC ( Mid Arm Muscle Circumference ) بود که مبنای طبقه بندی آن ها بر اساس پرسنتايل بود. شاخص ديگر اندازه گيری شده FFMI ( Fat-Free Mass Index ) بود که توسط بيوالکتريک ايمپدانس اندازه گيری شد. برای اندازه گيری فاکتورهای تنفسی FEV1 ( Forced Expiratory Volume in 1 Second )، FVC ( Forced Vital Capacity )، VC ( Vital Capacity )، FEV1/ FVC از اسپيرومتری استفاده شد. برای بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتريک و FFMI با مراحل بيماری از آزمون آماری Fisher`s Exact Test استفاده شد. با استفاده از آزمون Correlation Coefficient Pearson`s همبستگی شاخص های اندازه گيری شده با هريک از فاکتورهای تنفسی بررسی شد. نرم افزار 12 SPSS قابل اجرا در ويندوز XP 2003 جهت تجزيه و تحليل آماری داده ها استفاده شد. يافته‌ها : کاهش وزن، تحليل توده ماهيچه و توده چربی در تمام مراحل بيماری مشاهده شد. کاهش نمايه توده بدن و تحليل توده ماهيچه افزايش معنی داری را با بدتر شدن وضعيت بيماری نشان داد MAMC (02/0 P = )، BMI (04/0 P = ). در ارزيابی همبستگی شاخص های آنتروپومتريک و FFMI با فاکتورهای تنفسی، نتايج همبستگی معنی داری بين BMI (2/0 r = ، 02/0 P= )، MAMC (2/0 r = ، 03/0 P= ) با FEV1 نشان دادند. نتيجه گيری: کاهش وزن، تحليل توده ماهيچه و چربی در بسياری از بيماران همراه با افزايش شدت بيماری مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده، اندازه گيری شاخص های مختلف آنتروپومتريک (ماهيچه دور ميانه بازو MAMC ، چين پوستی عضله سه سر TSF ) علاوه بر نمايه توده بدن ( BMI )در ارزيابی روتين بيماران COPD ، اطلاعات بيشتری برای نشان دادن تخليه تغذيه ای و تغييرات ترکيب بدن که معمولاً در اين بيماران رخ می دهد، فراهم می کند .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شاخص هاي آنتروپومتريك، نمايه توده بدون چربي، COPD، عملكرد ريوي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 14:32
Last Modified: 19 Oct 2014 14:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1347

Actions (login required)

View Item View Item