بررسی تأثير مصرف سيب بر پروفايل ليپيدی و شاخص های استرس اکسيداتيو

حقيقت جو, الهام and وفا, محمدرضا and شيدفر, فرزاد and گوهری, محمودرضا and ضيايی, امیر (2011) بررسی تأثير مصرف سيب بر پروفايل ليپيدی و شاخص های استرس اکسيداتيو. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n84p1-fa.pdf

Download (414kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1633&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير مصرف سيب زرد لبنانی بر پروفايل ليپيدی و شاخص های استرس اکيداتيو در مردان هيپرليپيدمی انجام شد. روش کار: اين مطالعه به صورت مطالعه تجربی شاهددار روی 46 مرد هيپرليپيدميک ] mg/dl 240-200 Total Cholesterol (TC)= و mg/dl 350-150 [Triglyceride (TG)= 50-30 ساله که به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند، انجام گرفت. گروه مداخله (23 نفر) روزانه 300 گرم سيب زرد لبنانی به مدت 8 هفته دريافت کردند. گروه شاهد (23 نفر) رژيم غذايی معمول خود را داشتند . نمونه های خون دو گروه در شروع مطالعه و بعد از 8 هفته جمع آوری و مقادير TG ، TC ، LDL-C ، HDL-C سرم و شاخص های استرس اکسيداتيو مالــون دی آلدئيد ( Malondialdehyde-MDA ) و ظرفيت آنتی اکسيدانی تام ( Total Antioxidant Capacity-TAC ) پلاسما اندازه گيری گرديد. در شروع مطالعه، سطح تحصيلات و بعد خانوار بين دو گروه مقايسه شد. فعاليت فيزيکی و دريافت مواد غذايی در شروع و پايان مطالعه بررسی شدند. مقدار پلی فنل و فيبر تام سيب مصرفی نيز اندازه گيری گرديد. مقدار پلی فنل و فيبر به ترتيب 485 ميلی گرم به ازاء کيلوگرم وزن (mg/kg) سيب تازه و 03/4 گرم به ازاء 100 گرم (gr/100 gr) سيب تازه محاسبه شد. يافته های به دست آمده، توسط آزمون آماری آزمون کای اسکوئر و t-test با نرم افزار SPSS V.16 مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت. يافته ها: در پايان هفته هشتم، در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش معنی داری در ميانگين تغييرات غلظت TG مشاهده شد، اما در ميانگين غلظت TC ، LDL-C ، HDL-C ، MDA و TAC تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتيجه گيری: دريافت سيب زرد لبنانی ممکن است غلظت تری گليسيريد‌ سرم مردان مبتلا به هيپرليپيدمی را افزايش دهد. برای بررسی تأثير اين نوع سيب روی غلظت TC ، LDL-C ، HDL-C ، MDA و TAC به مطالعات بيشتری نياز است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیب، پروفایل لیپیدی، استرس اکسیداتیو، فیبر، پلی فنل
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 14:32
Last Modified: 19 Oct 2014 14:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1348

Actions (login required)

View Item View Item