بررسی تروپونين I در بيماران هيپوتيروئيد مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، انيستيتو غدد داخلی و متابوليسم

شعشعانی, لیدا and صمدانی فرد, سید حسین (2011) بررسی تروپونين I در بيماران هيپوتيروئيد مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، انيستيتو غدد داخلی و متابوليسم. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 21-27. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n84p21-fa.pdf

Download (478kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1635&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بروز فراوان هيپوتيروئيدی که به خصوص با افزايش سن انتظار افزايش بروز آن می رود و همچنين بروز فراوان و اهميت بيماری‌های قلبی-عروقی سبب شد تا بررسی نماييم آيا هيپوتيروئيدی موجب ايجاد مثبت کاذب در بيماران بدون آسيب قلبی می شود يا خير. در شرايط هيپوتيروئيدی Creatine kinase از عضله نشت کرده و به داخل جريان خون تراوش می‌يابد. I تروپونين به مقدار کمی به صورت آزاد در‍ Cytosolic pool وجود دارد ( ذخائر سيتوزولی قسمتی از سيتوپلاسم است که محل ذخيرهء آنزيم Creatine kinase نيز هست) و سئوال تحقيق حاضر اين است که آيا در هيپوتيروئيدی تروپونين I همانند Creatine kinase در خون ترشح می شود (مثبت کاذب) پاتوفيزيولوژی و جايگاه تروپونين I در سلول عضله قلب احتمال اين مسئله را مطرح می نمايد ولی برای وقوع عملی ارزيابی و تحقيق لازم است. روش کار: در اين مطالعه توصيفی، بيماران بالغ ( از هر دو جنس) مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و انستيتو غدد داخلی و متابوليسم که بيماری قلبی-عروقی، سابقه حوادث قلبی اخير ،سابقه آمبولی ريه اخير، پريکاريت و نارسايی کليه نداشته اند و طبق معيارهای بالينی واجد تعريف هيپوتيروئيدی بوده اند (چه تحت بالينی وچه آشکار) وارد مطالعه شدند. نمونه گيری خون در محل آزمايشگاه و يا بعضاً در محل ويزيت بيماران انجام شد . وجود يا عدم وجود تروپونين I توسط تست کيفی تروپونين I بررسی شد و با روش مجذور کای 2 مورد تجزيه تحليل آماری قرارگرفت. يافته‌ها: در اين مطالعه 40 بيمار هيپوتيرو.ئيد از نظر مثبت يا منفی بودن تروپونين I بررسی شدند. ميانگين سنی (22/14= SD ± )075/40 بود. 5/12% بيماران مرد و 5/87% زن بودند (5بيمار مرد و 35 بيمار زن ). ميانگين سنی آقايان ) 72/13= SD ± ( 36 سال بود و ميانگين سنی خانم ها (39/14= SD ± ) 65/40 بوده است.21 نفر يعنی 5/52 % در گروه هيپوتيروئيدی تحت بالينی يعنی با TSH < 10mg/L بوده اند و 13 نفر يعنی 5/32% درگروه هيپوتيروئيدی آشکار يعنی < TSH < 50 mg/L mg/L 10 بودند و 6 نفر يعنی 15% در گروه هيپوتيروئيدی شديد يعنی‌ 50mg/L ‌ > ‌ TSH بودند. وضعيت تروپونين I در اين بيماران با روش Immunoassay ارزيابی شد که در تمام بيماران فوق وضعيت تروپونين I منفی بود. نتيجه گيری: در بيماران هيپوتيروئيد، تروپونين I مثبت نشده است. به نظر می رسد همچنان در بيماران هيپوتيروئيد می توان با اطمينان از تروپونين I به عنوان نشانه صدمه بافتی قلب استفاده کرد و در اين مطالعه هيپوتيروئيدی باعث مثبت شدن تروپونين I نشده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هیپوتیروئیدی، هورمون تحریک کننده تیروئید، تروپونینI، انفارکتوس میوکارد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 14:34
Last Modified: 19 Oct 2014 14:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1352

Actions (login required)

View Item View Item