بررسی اثر ضد ميکروبی کفير بر سودوموناس آئروژينوزا

رحيم زاده, گلنار and بهار, محمدعلی and اميرمظفری, نور and صالحی, میترا (2011) بررسی اثر ضد ميکروبی کفير بر سودوموناس آئروژينوزا. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 8-16. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n82p8-fa.pdf

Download (491kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1628&sid=1&...

Abstract

زمينه وهدف: کفير يک پروبيوتيک کمپلکس می باشد که مبدأ آن شمال قفقاز است. به طور کلی دانه های کفير دارای ميکروارگانيسم هايی نظير استرپتوکوکسی های اسيد لاکتيک،لاکتوباسيل های مزوفيليک اسيد لاکتيک،مخمرهای تخمير کننده و غير تخمير کننده لاکتوز و باکتری های اسيد استيک است که به اثرات درمانی آن ها اشاره شده است. اين مطالعه تجربی به منظور بررسی اثرات ضد باکتريايی کفير بر سودوموناس آئروژينوزا انجام گرفته است. روش کار: در اين مطالعه تجربی تاثير کفير بر باکتری سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيمار دچار سوختگی و سودوموناس آئروژينوزا استاندارد (ATCC 27853American Type Culture Collection) مورد ارزيابی قرار گرفت. بررسی اثر ضد باکتريايی عصاره های کفير در دو زمان تخمير 48 و 72 ساعت در دمای 35 درجه سلسيوس، با روش های ديسک پليت و چاهک و بررسی کينيتيک مرگ به صورت in vitro در شرايط آزمايشگاهی انجام شد. جهت تعيين کمترين غلظت از ماده ضد ميکروبی ( (Minimum Inhibitor Concentration: MIC که از رشد باکتری پس از 24 ساعت ممانعت می‌نمايد از روش های رقت لوله ای و کدورت سنجی استفاده شد. جهت تعيين درصد اسيدهای آلی از روش کروماتوگرافی با فاز معکوس Performance Liquid Chromatography: HPLC) High ) با ستون C18 استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 10 استفاده و با آزمون آماری دانکن ميانگين تيمارها مقايسه شد. يافته ها: در اين مطالعه تجربی، بيش‌ترين اثر ضد ميکروبی عصاره کفير در دمای 35 درجه سلسيوس با 48 ساعت زمان تخمير و غلظت 250 ميلی‌گرم در ميلی ليتر روی سودوموناس آئروژينوزا استاندارد ( ATCC 27853 ) و سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيمار سوخته بدست آمد. نتيجه‌گيری: عصاره کفير دارای اثرات ضد ميکروبی بر روی باکتری سودوموناس آئروژينوزا استاندارد ( ATCC27853 ) و سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيمار سوخته می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اثرات ضد میکروبی،کفیر،سودوموناس آئروژینوزا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 14:41
Last Modified: 19 Oct 2014 14:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1363

Actions (login required)

View Item View Item