بررسی تغييرات قند‌های انتهايی گليکوکانژوگيت ها طی گنادوژنز در موش صحرايی

نيکمرد, فاطمه and ابراهيم زاده بيدسکان, علیرضا and محموديان, علیرضا and محمد زاده, الهام and فاضل, علیرضا (2011) بررسی تغييرات قند‌های انتهايی گليکوکانژوگيت ها طی گنادوژنز در موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 44-53. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n82p44-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1632&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : تشکيل گناد ها حاصل فرايند های پيچيده تکاملی است. از طرفی فرايند های تکاملی توسط ميان کنش های مولکولی متعددی از جمله قندهای انتهايی گليکوکونژوگيت ها ی موجود در سطح سلول ها و ماتريکس خارج سلولی تنظيم می شود. لذا اين مطالعه به منظور بررسی بيان قندهای انتهايی گليکوکونژوگيت ها و تغييرات آن ها طی گنادژنز در رت انجام شد. روش‌کار : اين مطالعه که از نوع توصيفی- آزمايشگاهی است انجام شد. در اين پژوهشتعداد30 سر جنين رت نژاد ويستار در روزهای 12،14و16 حاملگی در فرمالين فيکس و پس از پاساژ بافتی در پارافين قالب گيری، و برش هايی به ضخامت 5 ميکرون تهيه و با استفاده از لکتين های Lotus tetragonolobus agglutinin , Maclura pamifera agglutinin (MPA), Arachis hypogaea (peanut) که با HRP کونژوگه شده بودند و به ترتيب برای شناسايی قند های انتهايی DGalNAC D-Gal(β1-3) و Gal(β1-3)GalNAC و L-Fuc(α1→-4)GlcNAC اختصاصی هستند، رنگ آميزی شدند . سپس شدت رنگ مقاطع ميکروسکوپی برای هر لکتين در مراحل مختلف جنينی به روش کور تعيين و نمونه ها رتبه بندی شدند. در انتها اطلاعات به دست آمده با استفاده آزمون آماری غير پارامتری کروسکال واليس و نرم افزار SPSS باهم مقايسه گرديدند. يافته ها: يافته ها نشان داد که گناد های در حال تکامل در روز دوازدهم جنينی با LTA واکنشی ملاحظه نگرديد. در حاليکه روز چهاردهم ماتريکس خارج سلولی با لکتين مذکور واکنش نشان داد (05/0 < p ). در روز شانزدهم جنينی سلول های جنسی اوليه ، ماتريکس خارج سلولی و سلول‌های اپيتليالی با لکتين LTA واکنش نشان دادند (05/0 < p ). واکنش تعدادی از سلول های اپيتليالی و مزانشيمی گناد در حال تکامل در روز دوازدهم جنينی با لکتين MPA قابل مشاهده بود. به علاوه در روز چهاردهم ماتريکس خارج سلولی، اپيتليال سطحی با لکتين مذکور واکنش نشان دادند( (P<0.05 . در روز شانزدهم سلول های جنسی اوليه، سلول های اپيتليالی با لکتين MPA واکنش نشان دادند . (05/0 < p ). لکتين PNA با گناد های در حال تکامل در روز دوازدهم هيچگونه واکنشی بروز نداد در صورتی که در روز چهاردهم با سلول های جنسی اوليه واکنش نشان داد (05/0 < p ). و در روز شانزدهم با سلول‌های جنسی اوليه ، ماتريکس خارج سلولی و سلول های اپيتليوم سطحی واکنش نشان داد، به طوری که شدت رنگ نسبت به روز چهاردهم معنی دار بود (05/0 < p ). نتيجه گيری: طبق يافته های اين پژوهش می توان نتيجه گرفت که بيان و تغييرات گليکوکونژوگيت ها با قند های انتهايی L-Fuc (α1→4)GlcNAC, Gal(β1-3) GalNAC و D-Gal(β1-3)DGalNAC در طی گنادوژنز تنظيم شده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گنادوژنزیس، تکامل، گلیکوکونژوگیتها، لکتین
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 17:30
Last Modified: 19 Oct 2014 17:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1381

Actions (login required)

View Item View Item