تأثير فعاليت ورزشی استقامتی برنشانگر قلبی و پاسخ ايمنی ناشی از ورزش در قايقرانان مرد نخبه

خليق فرد, سمانه and گائينی, عباسعلی and نظرعلی, پروانه (2011) تأثير فعاليت ورزشی استقامتی برنشانگر قلبی و پاسخ ايمنی ناشی از ورزش در قايقرانان مرد نخبه. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 8-15. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n80p8-fa.pdf

Download (310kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1610&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مطالعات ايمونولوژی و بيوشيميايی، اختلال عملکرد قلبی و آسيب را همراه تغيير در نشانگرهای قلبی و پاسخ سايتوکاين‌های التهابی بعد از فعاليت‌های ورزشی استقامتی طولانی مدت در ورزشکاران نشان داده‌اند. بررسی ويژگی‌های فيزيولوژيکی و شناخت عوامل پاتولوژيکی قلبی هنگام فعاليت‌های ورزشی استقامتی می‌تواند زمينه مناسبی را در شناسايی ورزشکارانی که در معرض خطر هستند، فراهم کند. هدف اين تحقيق، مطالعه تأثير فعاليت ورزشی استقامتی بر نشانگر قلبی و پاسخ ايمنی ناشی از ورزش قايقرانان مرد نخبه بود. روش کار : قايقرانان مرد تيم ملی با ميانگين سنی 24/3±5/22سال، وزن 18/7 ±7/78 کيلوگرم و قد 357/4±1/184 سانتی‌متر در اين پژوهش نيمه تجربی شرکت کردند. آزمودنی‌ها مسافت 8000 متر را با شدت 80 - 75 درصد حداکثر ضربان قلب در 60 دقيقه پارو زدند. نمونه‌های خونی در سه مرحله قبل، بلافاصله و سه ساعت بعد از فعاليت برای سنجش ميزان پلاسمايی NT-proBNP و IL-6 گرفته شد. برای تحليل اطلاعات از روش آماری آناليز واريانس با اندازه گيری‌های تکراری و آزمون( t-Test ) زوجی استفاده شد. کليه محاسبات آماری با نرم افزار16 SPSS V. در محيط ويندوز xp انجام شد. يافته‌ها : آزمون‌ها افزايش معنی‌دار ميزان پلاسمايی NT-proBNP (پيکوگرم بر ميلی ليتر362/19به056/24) (001/0> p ) و کاهش غير‌معنی‌دار ميزان پلاسمايی IL-6 را بلافاصله بعد از فعاليت نشان دادند (75/0به74/0) (91/0= p ). ارتباطی بين ميزان پلاسمايی NT-proBNP و IL-6 مشاهده نشد. نتيجه‌گيری : افزايش نسبتا متوسط ميزان پلاسمايی NT-proBNP و محدوده طبيعی آن در اين پروتکل تمرينی می‌تواند پاسخ تنظيمی به فشار هموديناميکی قلب ورزشکاران تحت شرايط ويژه تمرينی و بدون اهميت پاتولوژيکی و تنها مربوط به فعاليت بدنی در آنها باشد. کاهش غيرمعنی‌دار ميزان پلاسمايی IL-6 ، آسيب عضله را نشان نداد. با توجه به نتايج تحقيق می‌توان گفت اجرای اين نوع فعاليت ورزشی استقامتی نمی تواند در وزرشکاران موجب اختلال عملکرد يا آسيب قلبی شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: NT-proBNP، IL-6، فعالیت ورزشی استقامتی، نشانگرهای قلبی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Oct 2014 17:30
Last Modified: 19 Oct 2014 17:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1383

Actions (login required)

View Item View Item