سنجش و مقایسه سواد اطلاعاتي دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

عضدی, پرویز and جهان پور, فائزه and معتمد, نیلوفر and دهقانی, لیلا (2009) سنجش و مقایسه سواد اطلاعاتي دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
سنجش و مقایسه سواد اطلاعاتي دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.pdf

Download (250kB) | Preview
Official URL: http://www. bpums.ac.ir

Abstract

مقدمه انجمن كتابخانه¬هاي دانشكده¬اي و پژوهشي (ACRL، 2000) سواد اطلاعاتي را به عنوان «يك قالب فكري و عقلاني براي فهم، يافتن، ارزيابي و استفاده اطلاعات» تعريف كرده است. چنين دركي از سواد اطلاعاتي، بر اهميت عملكرد دانشگاه و نيز اهميت يادگيري ماندگار تأكيد مي¬كند. سواد اطلاعاتي مي¬تواند به مهارتهايي كه فرد آموخته يا به فرايندي آموزشي اطلاق شود كه از طريق آن فرد می آموزد که چگونه در محيط پيچيده و در حال رشد سريع اطلاعات، از اطلاعات به طور مؤثر و كارآمد استفاده كند. با وجود اهميت و نياز به آگاهي دانشجويان از اين مهارت، شواهد نشان داده است که دانشجويان براي گذراندن برخي از درسهاي خود فاقد سواد اطلاعاتي لازم هستند، چه رسد به اينكه بتوانند به يادگيرندگان دائمي تبديل شوند (كاراولو و ديگران، 2001). با توجه به اين مسئله،بايد به آموزش دانشجويان در اين زمينه پرداخت. اما وقتي از آموزش سخن به ميان مي‌آيد، سنجش كميّت و كيفيت آموخته¬ها مطرح مي‌گردد. از اين رو، ضرورت بررسي وضعيت سواداطلاعاتي دانشجويان، و اینکه بین سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید الورود و ترم آخر تفاوتی از نظر سواد اطلاعاتی وجود دارد یاخیر امري بديهي است . خلاصه روش اجـراي طرح : اين پژوهش توصیفی تحلیلی میباشد. جامعة آماري اين پژوهش، شامل كليه دانشجويان جديد و سال آخر مقطع كارشناسي و پزشکی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عینی سنجی سواد اطلاعاتی که برای این منظور استاندارد شده است و روایی و پایایی آن در چند مرحله انجام شده است صورت میپذیرد این پرسشنامه در دو بخش مشخصات جمعیت شناسی و قسمت دوم در مورد سنجش سواد اطلاعاتی میباشد پس از جمع آوری داده ها در مرحله اول وضعیت سواد اطلاعاتی که از مجموع سوالات پاسخ داده شده بدست می آید محاسبه و سپس به ارتباط بین میانگین نمرات کسب شده و مشخصات جمعیت شناسی پرداخته می شود نتایج: شرکت کنندگان در این طرح 210 نفر از دانشجویان ترم اول وآخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در کلیه رشته ها بودند و در نهایت 145 پرسشنامه کامل و قابل بررسی بدست آمد. توزیع جنس در جامعه مورد بررسی 2/35 و 8/64 درصد به ترتیب مرد و زن بود میانگین نمره کل سواد اطلاعاتی دانشجویان در ترم اول 84/12 (09/5 ± )و در ترم پایانی 46/11 (25/4 ± ) می باشد که بر اساس آزمون تی معنی دار نمی باشد. ارتباط جنس با نمره سواد اطلاعاتی معنی دار نبود و نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان به تفکیک رشته در ترم اول و آخر بین رشته پزشکی و رشته مامایی معنی دار است در گروه مامایی افزایش میانگین نمره (از33/9 به 84/ 11 ) و در رشته پزشکی کاهش میانگین مشاهده می گردد ( از 68/13 به 29/11 ) که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0< p ) . نمره رشته کتابداری از کلیه رشته ها با لاتر بود و از نظر آماری این تفاوت بجز رشته پرستاری معنا دار می باشد (05/0< p )

Item Type: Other
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Depositing User: سیده سمیه موسوی نژاد
Date Deposited: 19 Oct 2014 17:31
Last Modified: 03 Jan 2015 10:49
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1393

Actions (login required)

View Item View Item