بررسی ارتباط سطح سرمی مارکرهای ساخت و تخريب استخوانی با فعاليت التهابی بيماری در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به بيمارستان لقمان حکيم طی سال 88 – 1387

احمدزاده, آرمان and مسلمی زاده, محمد and امام, محمدمهدی and رجايی, علیرضا and شفيعی زاده, محمد and آذرگشب, اذن الله and انتشاری, کتایون (2010) بررسی ارتباط سطح سرمی مارکرهای ساخت و تخريب استخوانی با فعاليت التهابی بيماری در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به بيمارستان لقمان حکيم طی سال 88 – 1387. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (78). pp. 1-10. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n78p1-fa.pdf

Download (386kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1601&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بيماری آرتريت روماتوئيد ( RA - Rheumatoid Arthritis ) شايع ترين آرتريت التهابی بوده که 1 – 5/0% جمعيت دنيا را گرفتار می کند. در RA فعال قبل از ظهور اروزيون استخوانی در راديوگرافی ، فاکتورهای تخريب و ساخت استخوان در سرم و ادرار بيمار تغيير می کند. به دلايل گفته شده، شدت فعاليت التهابی RA با مارکرهای استخوانی در اين بيماران مقايسه شد . روش کار : مطالعه به صورت Cross sectional و مشاهده ای، بر روی مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بيمارستان لقمان حکيم انجام شد. 114 بيمار با RA اثبات شده، وارد طرح شدند. در 75 بيمار مارکرهای ساخت و تخريب استخوانی اندازه گيری شد. فعاليت بيماری بر اساس DAS28 و مقدار مصرف استروئيد تجمعی تا زمان مراجعه محاسبه شد. RF ، AntiCCP ، ESR ، CRP ، مارکرهای ساخت و تخريب استخوانی شامل استئوکلسين، P1NP ، CTX β و آلکالن فسفاتاز برای بيماران اندازه گيری شد. بيماران بر اساس دريافت يا عدم دريافت استروئيد و DMARD از هم جدا شدند. بر اساس تست مجذور کای پيرسون با نرم افزار V.16 SPSS ارتباط بين DAS28 و مارکرهای سوخت وساز استخوانی و رابطه مارکرهای استخوانی با مصرف DMARD ، استروئيد و بيس فسفونات محاسبه شدند. يافته‌ها : بين DAS28 و استئوکلسين رابطه معنی دار وجود داشته (05/0 p< ). اما ارتباط معنی داری بين DAS28 و ساير مارکرهای سوخت و ساز استخوانی وجود نداشت. همچنين بين مصرف بيس فسفونات و کاهش استئوکلسين ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 p= ) و با کاهش P1NP رابطه معنی دار مرزی (06/0 p= ) مشاهده شد. همچنين بين وجود اروزيون و کاهش استئوکلسين و بين اروزيون و DAS28 ارتباط معنی دار وجود داشت. نتيجه‌گيری : در بيماران RA ، مارکرهای ساخت استخوانی به خصوص استئوکلسين کاهش می يابند. در صورت کاهش آن ها، به بيماری شديدتر و تخريبی مشکوک شده و برای درمان تهاجمی تر تصميم گيری می کنيم. با توجه به افزايش مارکرهای ساخت در استئوپوروز اوليه و کاهش آن ها در بيماران RA ، اين مارکرها می توانند جهت افتراق بين علل استئوپوروز در بيماران RA نيز به کار روند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آرتريت روماتوئيد، DAS28، ماركرهاي ساخت و تخريب استخوان، استئوپوروز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Oct 2014 15:56
Last Modified: 20 Oct 2014 15:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1408

Actions (login required)

View Item View Item