اثر استرس روانی- اجتماعی بر غلظت تستوسترون و درک درد در موش های نر

دخش, سمیرا and زارعيان, پروین (2010) اثر استرس روانی- اجتماعی بر غلظت تستوسترون و درک درد در موش های نر. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (78). pp. 18-24. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n78p18-fa.pdf

Download (312kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1603&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مدل های حيوانی استرس روانی- اجتماعی مدل مناسبی برای بررسی اختلالات رفتاری و هورمونی در انسان ها است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر استرس روانی- اجتماعی بر غلظت تستوسترون پلاسما و درک درد می باشد. روش‌کار: در اين تحقيق تجربی از 74 موش نر (250-200 گرم) و 20 موش ماده (300- 200 گرم) استفاده گرديد. در گروه های آزمايشی 1 S و 2 S موش های مغلوب 5 روز و هر روز به ترتيب به مدت 30 دقيقه و 4 ساعت در معرض موش های مهاجم قرار می ‌ گرفتند. در گروه‌های کنترل موش های مغلوب و مهاجم يا در دو اتاق جداگانه نگهداری می شدند ) 1 C ) و يا در يک اتاق ولی در دو قفس جداگانه نگهداری می شدند ) 2 ‌ C ). درک درد به وسيله آزمون flick Tail سنجيده شد. از روش راديوايمنواسی برای اندازه گيری غلظت تستوسترون استفاده شد. از برنامه نرم افزاری SPSS V.11 و تست آماری One Way ANOVA برای مقايسه گروه ها استفاده گرديد. يافته‌ها : استرس روانی – اجتماعی موجب کاهش غلظت تستوسترون در گروه های مورد مطالعه گرديد( 1 S و2 S ). زمان تاخير در آزمون Tail flick در گروه 2 S s) 4/0 ± 2/4 ( و در گروه 2 ‌ C ( s 2/0 ± 2/4) نسبت به گروه کنترل 1 C ( s 8/0 ± 9/5) کاهش معنی دار يافت. علاوه براين، اختلاف آماری معنی داری بين دو گروه 1 S و 2 S وجود داشت (01/0 p< ). از نظر زمان تاخير بين گروه مغلوب 1 S و گروه ‌ های کنترل اختلاف معنی ‌ داری مشاهده نگرديد. نتيجه‌گيری : داده های اين مطالعه نشان می دهد که درک درد بستگی به مدت مواجهه روزانه بين موش های مغلوب و غالب دارد( 30 دقيقه مواجهه در روز اثری بر آستانه درک درد ندارد، ولی 4 ساعت مواجهه در روز منجر به هيپرآلژزيا می شود). همچنين استرس روانی-اجتماعی موجب کاهش غلظت تستوسترون پلاسما شده و اين اثر وابسته به مدت مواجهه بين دو گروه موش مغلوب و غالب ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استرس رواني- اجتماعي، درد، تستوسترون، موش
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Oct 2014 17:58
Last Modified: 20 Oct 2014 17:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1411

Actions (login required)

View Item View Item