مقايسه دو روش بی‌دردی توسط بيمار به صورت وريدی و از طريق کاتتر فمورال بعد از جراحی ترميم رباط قدامی زانو

ايمانی, فرناد and آل بويه, محمودرضا and فراهينی, حسین and طواف, هاله and سخائی, مژگان (2010) مقايسه دو روش بی‌دردی توسط بيمار به صورت وريدی و از طريق کاتتر فمورال بعد از جراحی ترميم رباط قدامی زانو. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (75). pp. 16-22. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n75p16-fa.pdf

Download (121kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1495&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: درد پس از عمل جراحی، يکی از مشکلات شايع بخش‌های جراحی به خصوص در اعمال جراحی ارتوپدی به شمار می‌رود. روش بی‌دردی تحت کنترل بيمار توسط روش‌های مختلفی همچون داخل وريدی، رژيونال از طريق بلوک عصب محيطی، يا اپيدورال صورت می‌گيرد. در اين مطالعه سعی شده است اثربخشی دو نوع پمپ بی‌دردی PCA (Patient Controlled Analgesia ) به دو روش وريدی Patient Controlled Intravenous Analgesia) PCIA) با استفاده از مورفين و روش رژيونال Patient Controlled Regional Analgesia) PCRA) از طريق کاتتر عصب فمورال با داروی بوپيواکائين، در اعمال جراحی ترميمی زانو ACL (Anterior Cruciate Ligamentum) مقايسه گردد. روش کار: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده طراحی و اجرا شد.�70 بيمار کانديدای عمل جراحی ترميمی زانو پس از انتخاب به طور تصادفی در دو گروه پمپ بی‌دردی وريدی (PCIA) و پمپ بی‌دردی رژيونال (PCRA)‌ قرار گرفتند. در گروه وريدی، مورفين با دوز 2/0 % و در گروه رژيونال پس از انجام بلوک عصب فمورال در ريکاوری و گذاشتن کاتتر، پمپ بی‌دردی رژيونال حاوی بوپيواکائين 1/0% بود. شدت درد پس از عمل جراحی بر اساس معيار نمره بندی 10 نمره‌ای VAS (Visual Analog Scale-VAS) در ساعت‌های اول، هشتم، شانزدهم، بيست و چهارم، سی و دوم و چهلم پس از عمل (هر هشت ساعت) سنجش و ثبت می‌گرديد. به منظور آناليز نتايج از آزمون‌های کای دو، t-test و آناليز واريانس استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS V.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: اطلاعات دموگرافيک در هر دو گروه يکسان بود. هر چند نمره درد در تمام زمان‌ها در هر دو گروه کمتر از 3 بود، ولی نمره درد در ساعت اول در گروه پمپ رژيونال کمتر از گروه پمپ وريدی بود. در مقابل، در ساير زمان‌های پيگيری (8، 16، 24، 32 و 40 ساعت پس از عمل جراحی) شدت درد در گروه پمپ وريدی به لحاظ آماری کمتر از بيماران گروه پمپ رژيونال بود. عارضه خاصی در دو گروه مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: يافته‌های اين مطالعه نشان داد که هر دو روش می‌تواند به طور مطلوب شدت درد پس از عمل جراحی ترميم رباط قدامی زانو کاهش دهد؛ با اين حال روش پمپ بی‌دردی داخل وريدی بهتر از روش بی‌دردی با استفاده از کاتتر فمورال بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درد پس از عمل،جراحی ترميمی زانو،بی‌دردی وريدی،بی‌دردی رژيونال
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:24
Last Modified: 25 Oct 2014 07:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1457

Actions (login required)

View Item View Item