تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيک مراجعه‌کننده به درمانگاه ايمونولوژی- آلرژی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران در سال‌های 85-1384

عرشی, صبا and زرين‌فرد, راضیه and فرشته‌نژاد, محمد and پورستار بجه‌مير, آرش and جواهرتراش, ناصر (2010) تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيک مراجعه‌کننده به درمانگاه ايمونولوژی- آلرژی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران در سال‌های 85-1384. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (75). pp. 59-67. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n75p59-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1500&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: رينيت آلرژيک (Allergic Rhinitis)�به عنوان شايع‌ترين بيماری آلرژيک، روند رو به تزايدی در جهان داشته و کيفيت زندگی بيماران را به طور قابل توجهی مختل مي­کند. آلرژن‌های استنشاقی (ائروآلرژن ها) علت اصلی رينيت آلرژيک هستند و در اين ميان گرده گياهان آلرژن‌های مهم ايجاد‌کننده رينيت آلرژيک هستند. نقش هر يک از اين گياهان در ايجاد رينيت آلرژيک در ايران هنوز به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از اين­رو مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع حساسيت به گياهان پاييزه در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيک به انجام رسيد. روش کار: در اين مطالعه­ی مقطعی (Cross-sectional) و گذشته­نگر، پرونده بالينی 245 بيمار مبتلا به رينيت آلرژيک مراجعه‌کننده به درمانگاه ايمونولوژی–آلرژی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهر تهران در طی سال­های 85-1384 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم جهت تکميل چک ليست رينيت آلرژيک، مشتمل بر علائم و نشانه‌های بيماری، عوامل تشديد‌کننده علائم، آزمايش‌های پاراکلينيک (سطح Ig E توتال سرمی و ائوزينوفيلی در اسمير بينی) و نتايج تست پوستی پريک برای گياهان پاييزه از پرونده بالينی بيماران استخراج گرديد. درنهايت داده­ها توسط نرم­افزار آماری SPSS V.14 مورد آناليز قرار گرفت و از آزمون­های Chi2 و Mann-Whitney U در آناليز داده­ها استفاده شد..� يافته­ها: از 245 بيمار مبتلا به رينيت آلرژيک، 238 نفر (1/97%) حداقل به يکی از آلرژن‌های استنشاقی شايع حساسيت داشتند و شيوع حساسيت به گرده گياهان پاييزه (علف‌های هرز و بوته ها) در 214 نفر (3/87 %) گزارش شد. در ميان گياهان پاييزه، آلرژی به گياه Lambs Quarter بيشترين فراوانی را داشت (7/74%). همچنين 9/35% بيماران ائوزينوفيلی در اسمير بينی داشتند و ميانگين Ig E توتال سرمی 06/219 واحد بين المللی در ميلی‌ليتر(IU/ml) بود. تفاوت معنی‌دار آماری بين دو جنس در آلرژی به گياهان پاييزه ديده نشد، ولی بزرگسالان به طور معنی‌داری حساسيت بيشتری به اين گياهان داشتند (6/89% در برابر 5/73%، 009/0 p=). نتيجه­گيری: بر اساس يافته­های مطالعه حاضر گرده ها، خصوصاً گرده گياهان پاييزه، آلرژن‌های اصلی مسئول رينيت آلرژيک در اين منطقه می‌باشند که مؤيد نتايج مطالعات قبلی در مناطق با پوشش گياهی و آب و هوای مشابه است. با توجه به شيوع بالای حساسيت به گياهان پاييزه در اين منطقه، در کنار درمان دارويی رينيت آلرژيک، اقدامات و توصيه‌های لازم در جهت کاهش تماس با اين آلرژن‌ها ضروری است. همچنين ايمونوتراپی اختصاصی در برخی موارد مي­تواند کمک‌کننده باشد

Item Type: Article
Subjects: WF Respiratory System
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:40
Last Modified: 24 Jul 2017 09:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1461

Actions (login required)

View Item View Item