تغيير در نسبت سلول‌های CD4/CD8 و شمارش مطلق نوتروفيلی پس از دريافت ايمونوگلوبولين داخل وريدی در کودکان مبتلا به پورپورای ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک

انصاری, شهلا and کاظمی, احمد and شهابی, اسماعیل (2010) تغيير در نسبت سلول‌های CD4/CD8 و شمارش مطلق نوتروفيلی پس از دريافت ايمونوگلوبولين داخل وريدی در کودکان مبتلا به پورپورای ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (74). pp. 7-14. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n74p7-fa.pdf

Download (221kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1479&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ايمونوگلوبولين داخل وريدی((Intra Venous Immunoglobulin-IVIG يک محصول مشتق از پلاسما می‌باشد که در درمان بسياری از بيماری‌های خود ايمنی ترومبوستوپنی، موارد نقص ايمنی و بيماری‌های عفونی کاربرد دارد. در اين مطالعه تأثير تزريق IVIG بر روی تعداد گلبول‌های سفيد، نوتروفيل‌ها، لنفوسيت‌ها و پلاکت‌ها و همچنين تأثير IVIG بر درصد سلول‌های CD4 و CD8 مثبت، لنفوسيت‌های T cell و تعداد مطلق آن‌ها در بيماران با پورپورای ترومبوسيتوپنيک ايميون ITP)-(Immune Thrombocytopenic Purpura مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: مطالعه انجام شده از نوع مقطعی بوده و بر روی 32 بيمار مبتلا به ITP انجام شده است. در اين بيماران قبل و يک ساعت بعد از شروع تزريق دوز درمانی IVIG، يک نمونه خون گرفته شد. برای تمام نمونه‌ها يک شمارش کامل سلول‌های خونی، پلاکت و شمارش افتراقی لوکوسيت‌های خون توسط دستگاه Sysmex kx-21 انجام شد. سپس به منظور بررسی نوع لنفوسيت‌ها، از آنتی‌بادی‌های ضد مارکر‌های CD4 و CD8 نشان دار شده استفاده شد. جهت تحليل آماری نتايج به دست آمده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 15 و آزمون student t-test با سطح معنی‌داری p<0.05 استفاده شد. همچنين برای بررسی ارتباط بين سن بيماران و حجم کلی IVIG تزريق شده با نتايج به دست آمده از ضريب همبستگی پيرسون استفاده گرديد. يافته‌ها: بررسی شمارش سلول‌های خونی نشان داد که کاهش معنی‌داری در ميانگين گلبول‌های سفيد، نوتروفيل‌ها و لنفوسيت‌ها پس از تزريق ايمونوگلوبولين داخل وريدی ديده می‌شود. اما اين تغييرات در مورد پلاکت‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود. مقايسه ميانگين درصد سلول‌های CD4 و CD8 افزايش معنی‌داری را در نسبت سلول‌های CD4/CD8 پس از تزريق نشان می‌دهد. تعداد مطلق لنفوسيت‌های CD4 و CD8 يک ساعت پس از تزريق IVIG با کاهش معنی‌داری همراه بود، اما نسبت آن‌ها پس از تزريق افزايش نشان داد. نتيجه‌گيری: IVIG باعث کاهش در تعداد مطلق نوتروفيل‌ها می‌گردد، اما اين کاهش با مشکلات ناشی از عفونت همراه نمی‌باشد. همچنين اين کاهش در تعداد لنفوسيت‌ها نيز ديده می‌شود. اما به نظر می‌رسد که تغيير در تعداد و درصد سلول‌های CD4 وCD8 وابسته به زمان نمونه‌گيری متعاقب تزريق IVIG باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ايمونوگلوبولين داخل وريدی،پورپورای ترومبوسيتوپنی ايديوپاتيک،شمارش نوتروفيل،لنفوسيت
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:40
Last Modified: 11 Jul 2017 07:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1464

Actions (login required)

View Item View Item