بررسی فراوانی آلودگی به هليکوباکتر پيلوری در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با روش‌های ايمونولوژيک و PCR

طباطبايی, آذردخت and فرهادی, محمد and شمشيری, احمدرضا and نوربخش, ثمیله and شکر آبی, مهدی and جوادی‌نيا, شیما (2010) بررسی فراوانی آلودگی به هليکوباکتر پيلوری در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با روش‌های ايمونولوژيک و PCR. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (74). pp. 52-60. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n74p52-fa.pdf

Download (272kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1491&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مطالعات چند ي به بررس ي هليكوباكتر پيلوري سينوس و بيني بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن پرداخته اند ، ولي مطالعه مستقيم اين باكتري در بافت پوليپ بيني محدود است . لذا، ه دف از انجام اين پژوهش بررسي فراواني باكتري هليكوباكتر پيلوري در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ بيني در مقايسه با مخاط سينوس افراد سالم بود. روش كار : در اين مطالعه مورد - شاهدي 62 بيمار مبتلا به پوليپ بيني و تعداد 25 فرد سالم (كه ب ه دليل شكستگي بيني مورد عمل جراحي قرار گرفتند ) با روش نمون ه گيري غير احتمالي متوالي وارد مطالعه شدند. اين افراد سن بالاتر از 12 سال داشتند و مبتلا به بيماري زمينه اي مزمن نبودند . برروي سرم افراد، آزمون اليزا براي بررسي ضد هليكوباكتر پيلوري و برروي نمونه بافت پوليپ بيني بيماران و مخاط سينوس گروه G و A آنتي بادي هاي انجام شد . جهت مقايسه فراواني متغيرهاي مورد مطالعه بين دو گروه از آزمون كاي -دو PCR شاهد، آزمون استفاده شد. يافته ها: ميانه سني گروه بيماران 38 سال ( 12 تا 65 سال ) و گروه شاهد 26 سال ( 18 تا 54 سال ) بود . درصد مثبت بين دو گروه بيمار و شاهد يكسان بود IgA مردها در گروه بيماران 63 % و در گروه شاهد 40 % بود . موارد .(p-value=0/001 ،% اختلاف معني داري داشت ( 71 %درمقابل 32 IgG ولي ،(p-value=0/27 ،% 14/5 % درمقابل 4 ) IgG و PCR موارد مثبت توام .(p-value=0/005 ،% 32 %درمقابل 4 / نيز بين دو گروه تفاوت داشت ( 3 PCR نتايج .(p-value=0/01 ،% نيز در گروه بيماران بيشتر بود ( 29 % درمقابل 4 براي هليكوباكتر پيلوري، اين IgG نتيجه گيري: ب ه نظر مي رسد باتوجه به مطالعات مولكولي و تغيرات غلظت باكتري مي تواند به عنوان يكي از عوامل كانديد در بروز ضايعات پوليپي مطرح باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پوليپ بينی،هليکوباکتر پيلوری،اليزا ،PCR
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:52
Last Modified: 25 Oct 2014 07:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1469

Actions (login required)

View Item View Item