بررسی ارتباط فاکتورهای آناليز اسپرم با پيامد درمان ناباروری به روش تزريق داخل سيتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

دادخواه, فریده and کاشانيان, مریم and آگهی, علیرضا (2010) بررسی ارتباط فاکتورهای آناليز اسپرم با پيامد درمان ناباروری به روش تزريق داخل سيتوپلاسمی اسپرم (ICSI). مجله علوم پزشکی رازی, 17 (73). pp. 30-36. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n73p30-fa.pdf

Download (124kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1474&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : همه بيماران از�روش تزريق داخل سيتوپلاسمی اسپرم Intra Cytoplasmic Sperm Injection-) (ICSI نفع نمی‌برند. تثبيت اينکه چه فاکتورهايی برروی موفقيت ICSI مؤثر هستند، در تعيين پيش آگهی بيماران می‌تواند مفيد باشد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسی ارتباط فاکتورهای مختلف آناليز سيمن بر پيامد درمان ناباروری به روش تزريق داخل سيتوپلامی اسپرم( ICSI) بود. روش کار: اين مطالعه به صورت مورد-شاهدی گذشته نگر بر روی 523 زوج نابارور کانديد ICSI صورت گرفت. پس از انجام ICSI آزمايش b-HCG مثبت در دو نوبت باتيتر افزاينده به عنوان حاملگی در نظر گرفته شد. نتايج آناليز سيمن در دو گروه با حاملگی مثبت و منفی با يکديگر مقايسه شد. مقايسه اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری t-test و کای دو(Chi2 )صورت گرفت و آناليز آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS V.16 انجام شد. يافته‌ها: از 523 مورد (2/20%)،106 مورد حاملگی مثبت داشتند (گروه حامله) و 417 مورد حاملگی نداشتند (گروه غير حامله). غلظت اسپرم (78/2± 10/49 ميليون در گروه حامله و 47/1± 51/42 ميليون در گروه غير حامله، 043/0= p)، درصد ناهنجاری سراسپرم (67/1± 08/65 درصد در گروه حامله و 83/0± 48/69 درصد در گروه غير حامله، 019/0=p)، آگلوتيناسيون بيش از نرمال اسپرم (8/20% آگلوتيناسيون زياد در گروه حامله و 3/10% آگلوتيناسيون زياد در گروه غير حامله، 006/0=p) و لوکوسيتواسپرمی (09/0± 04/1 در گروه حامله و 14/0± 41/1 در گروه غير حامله، 026/0=p) در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشتند. ساير پارامترهای سيمن شامل ناهنجاری دم اسپرم، حجم سيمن، ناهنجاری گردن سيمن، و حرکت سيمن در دو گروه تفاوت معنی‌دار نداشتند. نتيجه‌گيری: بالاتر بودن غلظت سيمن،کمتر بودن ناهنجاری در سر اسپرم، و کمتر بودن لوکوسيتواسپرمی احتمال حاملگی در ICSI را افزايش می‌دهد. بالا بودن آگلوتيناسيون احتمال حاملگی در ICSI را کم نميکند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تزريق داخل سيتوپلاسمی اسپرم،آناليز اسپرمICSI، لکوسيتواسپرمی،اسپرماتوزوييد ،حاملگی،ناباروری
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 10:35
Last Modified: 25 Oct 2014 10:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1482

Actions (login required)

View Item View Item