اثر مصرف خوراکی علف چشمه بر ميزان گلوکز و چربی‌های سرم و بازسازی سلول‌های‌ بتا موش صحرايی ديابتی

قينی, محمدحسین and روغنی, مهرداد and آل آقا, احمد (2010) اثر مصرف خوراکی علف چشمه بر ميزان گلوکز و چربی‌های سرم و بازسازی سلول‌های‌ بتا موش صحرايی ديابتی. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (73). pp. 53-61. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n73p53-fa.pdf

Download (205kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1477&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: کاهش دادن سطح گلوکز و ليپيدهای سرم در بيماران ديابتی با استفاده از گياهان دارويی از اهميت زيادی برخوردار می‌باشد. در بررسی حاضر، اثر مصرف خوراکی علف چشمه بر ميزان گلوکز و ليپيدهای سرم و مورفولوژی جزاير لانگرهانس در موش‌های صحرايی ديابتی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در اين مطالعه از نوع تجربی موش‌های صحرايی نر (36=n) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، کنترل تحت درمان با گياه، ديابتی، و ديابتی تحت درمان با گياه تقسيم‌بندی شدند. دو گروه تحت تيمار نيز از غذای موش حاوی 25/6% گياه به مدت 6 هفته بدون محدوديت استفاده نمودند. برای ديابتی نمودن موش‌ها از استرپتوزوتوسين به فرم تک دوز و داخل صفاقی به ميزان 60 ميلی‌گرم بر کيلوگرم وزن حيوان استفاده گرديد. ميزان گلوکز، تری گليسيريد، کلسترول تام، کلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسی و در هفته‌های 3 و 6 پس از بررسی تعيين گرديد. همچنين، وضعيت سلولی جزاير لانگرهانس در چهار گروه با استفاده از روش رنگ‌آميزی گومری مورد بررسی قرار گرفت. برای آناليز آماری داده‌ها نيز از آزمون‌های آنووا با اندازه‌گيری مکرر و آنووا يک طرفه� در برنامه سيگما استات استفاده گرديد. يافته‌ها: در گروه ديابتی تحت درمان با گياه، ميزان گلوکز سرم به طور معنی‌دار در هفته‌های 3 و 6 کمتر از گروه ديابتی درمان نشده بود (01/0p<). به علاوه سطح کلسترول توتال، کلسترول HDL و LDL سرم در گروه ديابتی تحت تيمار در همين هفته‌ها تغيير معنی‌دار در مقايسه با گروه ديابتی درمان نشده نشان نداد. از طرف ديگر، درمان موش‌های ديابتی با گياه کاهش معنی‌دار ميزان تری گليسيريد سرم�در مقايسه با گروه ديابتی درمان نشده را ايجاد نمود�(05/0p<). از نظر بافت‌شناسی نيز در موش‌های ديابتی کاهش بارز سلول‌های بتا در هر جزيره مشاهده شد و تيمار با گياه نيز تغيير معنی‌دار در گروه ديابتی ايجاد ننمود. نتيجه گيری: مصرف خوراکی علف چشمه در مدل تجربی ديابت قندی دارای اثر هيپوگليسميک بوده و موجب تغيير سودمند فقط در مورد تری گليسيريد سرم می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: علف چشمه،گلوکز ،ليپيد،ديابت قندی، موش صحرايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 10:35
Last Modified: 25 Oct 2014 10:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1485

Actions (login required)

View Item View Item