بررسی شيوع و فاکتورهای خطر در نارسايی حاد کليه در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های‌ ويژه براساس سيستم رتبه‌بندی RIFLE

محکم, معصومه and طباطبايی, سید احمد and بشردوست, بهرام and علايی, شاهین (2010) بررسی شيوع و فاکتورهای خطر در نارسايی حاد کليه در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های‌ ويژه براساس سيستم رتبه‌بندی RIFLE. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (73). pp. 62-68. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n73p62-fa.pdf

Download (168kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1478&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: نارسايی حاد کليه، يک عارضه شايع در بيماران بستری در بخش‌های‌ مراقبت‌های‌ ويژه کودکان است و در بالين بيمار تشخيص زودرس اين عارضه از اهميت به سزايی برخوردار است. لذا، برای تشخيص به موقع اين بيماری استفاده از سيستم‌های‌ رتبه‌بندی مختلف پيشنهاد شده است. يکی از اين سيستم‌ها سيستم رتبه‌بندی RIFLE است که بر اساس سطح فيلتراسيون گلومرولی و ميزان حجم ادرار، بيماران مبتلا به نارسايی حاد کليه را در 5 گروه قرار می‌دهد که عبارت است از Risk group، Injury group، Failure group، Loss of function و End stage renal disease هستند. در حال حاضراطلاع کافی از شيوع نارسايی حاد کليه در کودکان در مراکز درمانی کشور ما وجود ندارد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسی شيوع و فاکتورهای خطر نارسايی حاد کليه بر اساس سيستم رتبه‌بندی RIFLE در بخش مراقبت‌های‌ ويژه است. روش کار: اين مطالعه به روش مقطعی در طول سال‌های‌ 1386-1385 بر 121 بيمار بستری در بخش مراقبت‌های‌ ويژه کودکان بيمارستان مفيد انجام شد. اطلاعات دموگرافيک بيماران، بيوشيمی خون و تست‌های‌ عملکرد کليه بررسی گرديد و فيلتراسيون گلومرولی برای تمام بيماران محاسبه و بر اساس سطح عملکرد کليه‌ها و ميزان حجم ادرار 24 ساعته، بيماران در 5 گروه سيستم رتبه‌بندی RIFLE قرار گرفتند. سپس شيوع نارسايی کليه بررسی و فاکتورهای خطر ابتلا به اين عارضه ارزيابی شدند. مطالعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS V.14 و روش‌های‌ آماری t-test ,Chi² , Regression analysis, ANOVA و Post Hoc test صورت گرفت. يافته‌ها: 121بيمار بستری در بخش مراقبت‌های‌ ويژه تحت مطالعه قرار گرفتند که 65 بيمار(72/53 %) پسر و مابقی دختر بودند. در مطالعه مذکور، شيوع نارسايی حاد کليه در بخش مراقبت‌های‌ ويژه کودکان 4/36 % بود که از اين بين 8/% در گروه Risk سيستم رتبه‌بندی RIFLE، 3/8 % در گروه Injury و 3/8 % نيز در3 گروه بعدی قرار گرفتند. همچنين بين سطح فيلتراسيون گلومرولی و فشار خون دياستوليک و همچنين سطح پلاکت، pH، PaO2، Co2 Paو بيکربنات خون بيماران ارتباط معنی داری وجود داشت( p value به ترتيب 038/0، 037/0، 044/0، 008/0، 004/0 و / 004/0 بود). اما بين سن، جنس و حجم ادرار زمان بستری و ميزان فيلتراسيون گلومرولی آن‌ها ارتباط معنی داری وجود نداشت. پس اين عوامل می‌توانند به عنوان فاکتور خطر ابتلا به نارسايی حاد کليه در بخش مراقبت‌های‌ ويژه به حساب آيند. نتيجه گيری: يافته‌های‌ اين مطالعه نشان می‌دهد که نارسايی حاد کليه در بيماران بستری در بخش مراقبت‌های‌ ويژه از شيوع قابل توجهی برخوردار است وافت سطح فشار خون-و پلاکت خون و اختلالات گاز خون می‌توانند از فاکتورهای خطر ابتلا به آن باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نارسايی حاد کليه، بخش مراقبت‌های‌ ويژه کودکان،شيوع،RIFLE
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 10:35
Last Modified: 25 Oct 2014 10:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1486

Actions (login required)

View Item View Item