بررسی هيستوپاتولوژی و مارکرهای بيولوژی در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگی (زير 40 سال) و پس از يائسگی (بالای 60 سال) در بيمارستان رسول اکرم(ص) و آتيه

کديور, مریم and رضايی, میترا and جديدفرد, ریحانه and جولائی, آزاده (2010) بررسی هيستوپاتولوژی و مارکرهای بيولوژی در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگی (زير 40 سال) و پس از يائسگی (بالای 60 سال) در بيمارستان رسول اکرم(ص) و آتيه. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (72). pp. 49-57. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n72p49-fa.pdf

Download (559kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1467&sid=1&...

Abstract

زمينه وهدف: سرطان پستان شايعترين بدخيمی و شايعترين سرطان منجر به مرگ در زنان می‌باشد. يکی از عواملی که�در نحوه پيش آگهی و درمان سرطان پستان مطرح شده است، وضعيت هورمونها و رسپتورهای هورمونی می‌باشد. مطالعه موجود با هدف تعيين و مقايسه هيستوپاتولوژی و مارکرهای بيولوژی (ER، PR، P53، Her2/neu و Ki-67) در سرطان پستان در گروههای سنی زنان مبتلا زير 40سال و بالای 60سال در بيمارستان رسول اکرم(ص) وآتيه انجام گرفته است. روش کار: در اين مطالعه مقطعی تحليلی پس از بررسی فايل آزمايشگاه بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) وآتيه،60�تومور پستان زير 40 سال و 57 تومور پستان بالای 60 سال وارد مطالعه شدند. پس از تهيه لام، رنگ آميزی ايمونوهيستوشيمی از نظر مارکرهای رسپتور استروژن(ER)، رسپتور پروژسترون(PR)، Ki-67، P53 و HER2/neu انجام شد و نتايج آن توسط پاتولوژيست مجرب ارزيابی گرديد. همچنين داده‌های پاتولوژيک نيز جمع آوری شد. نتايج با استفاده از نرم‌افزار SPSS12 و آزمون‌های آماری T_Student وChi2 آناليز گرديد. يافته‌ها: بين گروه زير 40 سال و گروه بالای 60 سال اختلاف معنی‌داری بين سايز تومور، درگيری لنفاوی، گريد هيستولوژيک، Stage تومورهای مورد بررسی، بيومارکر ER، PR و بروز Her2/neu وجود نداشت. در مورد Ki-67 افزايش قابل ملاحظه ولی غير معنی‌دار از لحاظ آماری در گروه زير 40 سال جود داشت. بروز P53 تغيير يافته در گروه زير 40 سال بطور معنی‌داری بالاتر بود(=4.35,).037/0=P 35/4=Chi2 value نتيجه‌گيری:�مطابق نتايج اين تحقيق، مطالعه حاضر اختلاف عوامل هيستوپاتولوژيک در کانسر پستان پره و پست منوپوزال را تاييد نکرد. بين محتوای وابستگی هورمونی کانسر قبل و بعد از يائسگی اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد. بروز HER2/neu نيز بعنوان يک فاکتور پروگنوستيک مستقل در شناسايی رفتار بيولوژيک کانسر پستان مطرح می‌گردد. بروز بالای Ki-67 و نيز اختلاف قطعی بروز P53 تغيير يافته در زنان مبتلا به کانسر پستان زير 40 سال در اين مطالعه نشانگر احتمالی ماهيت مجزای عوامل بوجود آورنده کانسر پستان، قبل و بعد از سن باروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان،قبل و بعد از يائسگی، مارکرهای بيولوژی
Subjects: QZ Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Oct 2014 05:11
Last Modified: 03 Jul 2017 04:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1492

Actions (login required)

View Item View Item