اثر حفاظتی سيمواستاتين در آسيب ناشی از ايسکمی – رپرفيوژن کليه و نقش کانال‌های پتاسيمی حساس به آدنوزين تری فسفات

ابوطالب, ناهید and پازکی, حمیدرضا and همايونفر, همایون and نوری سماق, جهانگیر (2010) اثر حفاظتی سيمواستاتين در آسيب ناشی از ايسکمی – رپرفيوژن کليه و نقش کانال‌های پتاسيمی حساس به آدنوزين تری فسفات. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (71). pp. 7-13. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n71p7-fa.pdf

Download (135kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1454&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: اختلال عملکرد کليه به دنبال آسيب ناشی از ايسکمی-رپرفيوژن، مشکل شايعی در جراحيهای عروق کليه يا در پيوند کليه می‌باشد. مدارکی وجود دارد که استاتين‌ها که مهار کننده HMG-COA ردوکتاز هستند، اثرات حفاظتی برای کليه در مقابل آسيب ايسکمی-رپرفيوژن دارند اما مکانيسم دقيق اثر محافظتی استاتين‌ها درست شناخته نشده است. در اين مطالعه آزمايش شد چطور سيمواستاتين آسيب ايسکمی رپرفيوژن کليه را کاهش می‌دهد. به علاوه ما با استفاده از گلی بن کلاميد که آنتاگونيست اختصاصی کانالهای پتاسيمی می‌باشد، تحقيق کرديم که چگونه اثر محافظتی سيمواستاتين ناشی از فعاليت کانالهای پتاسيمی حساس به آدنوزين تری فسفات می‌باشد. روش کار: در مطالعه تجربی موش‌های صحرايی بالغ نر نژاد ويستار با وزن 200-150 گرم بعد از برداشتن کليه راست در همه نمونه‌ها بصورت اتفاقی به 5 گروه 7تايی تقسيم شدند. گروه شاهد جراحی، گروه ايسکمی-رپرفيوژن(I/R)، گروهی که قبل از I/R با سيمواستاتين به مقدار mg/kg20 در هر روز به مدت سه روزتوسط گاواژ درمان شدند، گروهی که قبل از I/R گلی بن کلاميد دريافت کردند و گروه سيمواستاتين+ گلی بن کلاميد+ I/R. ايسکمی-رپرفيوژن با بستن شريان کليه چپ به مدت 45 دقيقه و خونرسانی مجدد به مدت 2 ساعت انجام شد. مقايسه آماری با استفاده از تستهای One Way ANOVA، Mann-Whitney Test و Tukey مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: در گروه I/R ميزان اوره و کراتينين سرم به عنوان شاخصهای آسيب سلولهای کليوی نسبت به گروه شاهد جراحی افزايش معنی دار نشان داد در صورتيکه درمان با سيمواستاتين بصورت معنی دار اين شاخصها را کاهش داد و همچنين سيمواستاتين آسيب بافتی را هم نسبت به گروه ايسکمی رپرفيوژن کاهش داد ((P-value <0.05. اين اثرات حفاظتی سيمواستاتين توسط گلی بن کلاميد به عنوان مهار کننده کانالهای KATP کاهش نشان داد (P-value <0. 01). نتيجه گيری: سيمواستاتين مهار کننده HMG-COA ردوکتاز اثر محافظتی برای کليه در مقابل آسيب ايسکمی رپرفيوژن دارد که اين اثر وابسته به خواص کاهنده چربی اين ماده نمی باشد. اين اثر محافظتی از طريق کانالهای پتاسيمی حساس به آدنوزين تری فسفات صورت می‌گيرد و گلی بن کلاميد به عنوان مهار کننده اين کانالها اثرات مفيد سيمواستاتين را کاهش می‌دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ايسکمی-رپرفيوژن،کانالهای KATP،سيمواستاتين،کليه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Oct 2014 05:11
Last Modified: 27 Oct 2014 05:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1495

Actions (login required)

View Item View Item