بررسی وجود مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در مايع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رويان در سال 1387

اميرمظفری, نور and احمدی, محمدحسین and صديقی گيلانی, محمدعلی and کاظمی, بهرام and مسجديان جزی, فرامرز (2010) بررسی وجود مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در مايع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رويان در سال 1387. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (71). pp. 14-26. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n71p14-fa.pdf

Download (257kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1455&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: عفونتهای ناشی از اوره آپلاسما و مايکوپلاسماهای تناسلی می‌تواند تأثيرات منفی بر سلامت تناسلی مردان داشته و به ناباروری و نازايی منتهی گردد. هدف از اين تحقيق، بررسی وجود مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم و تعيين شيوع اين دو باکتری در نمونه‌های مايع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رويان بود. روش کار: اين مطالعه يک مطالعه توصيفی بود. نمونه‌های مايع منی از 220 مرد نابارور اخذ و سريعاً به محيط کشت PPLO broth تلقيح گرديده و بلافاصله به آزمايشگاه منتقل شد. نمونه‌ها پس از فيلتراسيون با فيلترهای 0.45µm، به محيطهای اختصاصی Arginine PPLO broth وUrea PPLO broth انتقال داده شدند. پس از مشاهده تغيير رنگ، کشت مجددی از اين محيطها بر روی محيطهای اختصاصی PPLO agar انجام پذيرفت. تمام محيطها در دمای C˚37 و در جار حاوی گاز کربنيک نگهداری شدند. تجزيه-تحليل داده‌ها توسط آزمون‌های آماری از قبيل: ANOVA، روشPost Hoc (LSD) Test، Crosstabs و Chi-Square با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام پذيرفت و در صورتی که 05/0 p< بود، از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد. يافته ها: از مجموع 220 نمونه بررسی شده، 7 مورد (2/3 درصد) از نمونه‌ها فقط از نظر مايکوپلاسما هومينيس، 61 مورد (7/27 درصد) فقط از نظر اوره آپلاسما اوره آليتيکوم و 11 مورد (5 درصد) نيز از نظر هردو باکتری مثبت بودند. بنابراين، 79 مورد (9/35 درصد) از کل نمونه‌ها حد اقل از نظر يک باکتری مثبت بودند و به طور کلی 18 مورد (2/8 درصد) مايکوپلاسما هومينيس و 72 مورد (7/32 درصد) اوره آپلاسما اوره آليتيکوم از نمونه‌ها جدا شد. در بررسی پارامتر‌های اسپرم، pH در دو گروه "فقط اوره آپلاسما اوره آليتيکوم مثبت" و "هردو باکتری مثبت"، نسبت به گروه "هردو باکتری منفی"، پايينتر بود به ترتيب:)031/0 (P= و) 006/0 (P=. همچنين ميانگين قدرت تحرک اسپرمها در گروه "هردو باکتری مثبت" نسبت به گروه "فقط اوره آپلاسما اوره آليتيکوم مثبت"، پايينتر بود) 032/0 (P=. نتيجه گيری: با توجه به نتايج اين تحقيق، درصد نسبتاً بالايی از مردان نابارور به اين باکتريها آلوده بوده اند و با توجه به اينکه در صورت عدم تشخيص و درمان، اين عفونتها می‌توانند به PID و ناباروری منجر شوند و چون ساير روش‌های تشخيصی مانند PCR پرهزينه می‌باشد، تشخيص و جداسازی اين باکتريها از طريق روش کشت در مردان نابارور فاقد علايم بالينی، ضروری به نظر می‌رسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مايکوپلاسما هومينيس،اوره آپلاسما اوره آليتيکوم،مردان نابارور،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Oct 2014 05:11
Last Modified: 27 Oct 2014 05:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1496

Actions (login required)

View Item View Item