تعيين فراوانی پنومونی پنوموکوکی از طريق جدا کردن آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار با روش ايمونوکروماتوگرافی (Binax NOW)

براتی, میترا and موسوی, علی جواد and نوربخش, ثميله and طالبی طاهر, مهشید and احتشامی افشار, آرش and طباطبايی, آذردخت (2010) تعيين فراوانی پنومونی پنوموکوکی از طريق جدا کردن آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار با روش ايمونوکروماتوگرافی (Binax NOW). مجله علوم پزشکی رازی, 17 (71). pp. 34-40. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n71p34-fa.pdf

Download (104kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1457&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: استرپتوکوک پنومونيه شايعترين علت پنومونی اکتسابی از جامعه می‌باشد. جداسازی پنوموکوک از خلط فقط عفونت احتمالی را مطرح می‌سازد زيرا احتمال ناقلی آن وجود دارد. تشخيص قطعی با جدا سازی پنوموکوک از مايعات استريل و خون است. درصد واقعی کشت خون مثبت در پنومونی پنوموکوکی حدود 30-15% موارد است. اضافه کردن تست آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار به روش‌های معمول آزمايشگاهی، تشخيص پنوموکوک را 9/38% افزايش می‌دهد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين فراوانی پنومونی پنوموکوکی در پنومونی‌های باکتريال با استفاده از روش جدا کردن آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار بود. روش کار: در اين مطالعه توصيفی- مقطعی، بيمارانی که با پنومونی باکتريال حاد در سال 1386 در بيمارستان رسول اکرم بستری شده و سن بالای 18 سال داشتند، وارد مطالعه شدند. از نمونه ادراری بيماران تست تعيين آنتی‌ژن ادراری با روش ايمونوکروماتوگرافی با استفاده از کيت Binax NOW Streptococcus pneumoniae test انجام شد. خون تمام بيماران کشت شد. بيماران با جراحی الکتيو که هيچگونه عفونتی نداشتند به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند.�برای متغيرهای کمی از ميانگين و انحراف معيار و برای متغيرهای کيفی از درصد استفاده شد.� يافته ها: از 43 بيمار مبتلا به پنومونی 26(5/60%) نفر مرد و 17(5/39%) نفر زن بودند. ميانگين سنی آنها 47/55 (46/22± انحراف معيار) سال بود. پنوموکوک از 2 بيمار(65/4%) از طريق کشت (يک کشت خون و يک کشت مايع پلور) و در 5 بيمار (6/11%) از طريق تست آنتی‌ژن ادراری جدا شد. فقط در فصل زمستان و بهار پنوموکوک ديده شد. تعداد لکوسيت نرمال در 2 نفر و لکوسيتوز در 3 نفر ديده شد. در 4 مورد انفيلتراسيون لوبار و در يک مورد پلورزی ديده شد. در 2 موردی که کشت مثبت پنوموکوک (خون و پلور) وجود داشت، تست آنتی‌ژن ادراری مثبت بود. در هيچ موردی از 43 مورد کنترل، آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار جدا نشد. نتيجه گيری: جداسازی آنتی‌ژن پنوموکوک از ادرار در 5 (6/11%) مورد گزارش شد. در گروه کنترل هيچ موردی از تست مثبت آنتی‌ژن ادراری ديده نشد که نشان دهنده شيوع کم ناقلی پنوموکوک دربالغين در اين مطالعه است. اين مطالعه نشان داد که بررسی آنتی‌ژن ادراری از نظر پنوموکوک راه مناسبی جهت تشخيص پنوموکوک در بالغين بوده و امکان تشخيص را افزايش می‌دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پنومونی باکتريال حاد ،استرپتوکوک پنومونيه، آنتی‌ژن ادراری
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:15
Last Modified: 30 Oct 2014 05:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1498

Actions (login required)

View Item View Item