ارزيابی روايی نسبی و پايايی دريافت گروه‌های غذايی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک: مطالعه قند و ليپيد تهران

حسينی اصفهانی, فیروزه and اصغری, گلاله and ميرميران, پروین and جلالی فراهانی, سارا and عزيزی, فریدون (2010) ارزيابی روايی نسبی و پايايی دريافت گروه‌های غذايی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک: مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (71). pp. 41-55. ISSN 2228-7051

[img] Text
RJMS-v17n71p41-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1458&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: در مطالعات اپيدميولوژيک پرسشنامه بسامد خوراک (Food Frequency questionnaire = FFQ) معمولاً مناسب‌ترين روش ارزيابی برنامه غذايی در طولانی مدت است که ارزيابی روايی وپايايی آن برای تعيين رابطه صحيح بين رژيم غذايی با بيماری‌ها امری ضروری می‌باشد. اين مطالعه با هدف بررسی روايی نسبی و پايايی دريافت گروههای غذايی با استفاده از FFQ نيمه کمی در مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد. روش کار: اين مطالعه از نوع ارزيابی روايی و پايايی بود�و بدين منظور 132 نفر در محدوده سنی 20 تا 75 سال (61 مرد و 71 زن) FFQ 168-قلمی را دوبار (FFQ1-FFQ2) به فاصله زمانی 14 ماه تکميل نموده و هم­چنين 12 يادآمد غذايی 24ساعته در 12 ماه متوالی جمع‌آوری شد. اولين يادآمد غذايی يک ماه بعد از تکميل FFQ1 و يادآمد آخر يک ماه قبل از تکميل FFQ2 پرسش شد. اقلام غذايی بر پايه مطالعات گذشته به هفده گروه غذايی تقسيم­بندی شدند. با استفاده از روش Residual دريافت گروههای غذايی برای سن و انرژی دريافتی تعديل گرديد. ضرايب همبستگی اسپيرمن و Deattenuated و هم­چنين مقايسه سهکهای دريافت گروههای غذايی از طريق آزمون کای دو بين ميانگين 12 يادآمد غذايی 24ساعته و FFQ2 برای تعيين روايی نسبی و ضرايب همبستگی Intraclass بين FFQ1 و FFQ2 برای تعيين پايايی FFQ به کار گرفته شد. يافته­ها: ميانگين سن و نمايه توده بدنی به ترتيب 8/16±5/35 سال و 2/5±5/25 کيلوگرم بر مترمربع بود. ضريب همبستگی اسپيرمن بعد از تعديل اثر سن و Deattenuated برای روايی نسبی FFQ از 1/0 (چربی جامد) تا 77/0 (قندهای ساده) در مردان با ميانگين 44/0 و از 12/0 (اسنک‌ها) تا 79/0 (قندهای تصفيه شده) در زنان با ميانگين 42/0 متغير بود. ميانگين ضريب همبستگی Intraclass پس از تعديل اثر سن و انرژی دريافتی برای پايايی FFQ، در مردان 51/0، (بالاترين مقدار در چای 91/0) و در زنان 59/0، (بالاترين مقدار در قندهای تصفيه شده 74/0) بود. ميانگين درصد عدم توافق در مردان 3/7 و در زنان 3/9 بود. بيشترين درصد توافق برای گروه­های غذايی اسنک­ها و دسرها در مردان (6/60%) و چای و قهوه در زنان (9/62%) مشاهده گرديد. نتيجه‌گيـری: اين مطالعه نشان مي­دهد که FFQ طراحی شده برای مطالعه قند و ليپيد تهران برای اغلب گروههای غذايی، می‌تواند پايايی و روايی قابل قبول داشته باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرسشنامه بسامد خوراک، پايايی و روايی،گروه‌های غذايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:15
Last Modified: 30 Oct 2014 05:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1500

Actions (login required)

View Item View Item