بررسی ارتباط سطح سرمی آلکالن فسفاتاز و گلبول‌های سفيد خون با درجه (Grade) کارسينوم سلول ترانزيشنال حالب

کمالی, کوشا and فرشته نژاد, سید محمد and رحمانيان, مهرداد and گوهردهی, گلنار and شفيعی ثابت, آزاده and کمالی, نگار (2010) بررسی ارتباط سطح سرمی آلکالن فسفاتاز و گلبول‌های سفيد خون با درجه (Grade) کارسينوم سلول ترانزيشنال حالب. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (70). pp. 43-51. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n70p43-fa.pdf

Download (198kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1446&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ترانزيشنال سل کارسينومای(TCC) حالب بيماری نادری است که 5% تومورهای اوروتليال را تشکيل مي­دهد. اين بدخيمی حالب درمقايسه باتومورهای کليه و لگن پروگنوز بدتر و عود و متاستازهای بيشتری دارد. با توجه به پروگنوز بدتر اين بيماری نسبت به ساير تومورهای کليه، لذا يافتن فاکتورهای مرتبط با شدت درگيری و پيشرفت بيماری،‌ مي­تواند اهميت بسزايی در بهبود پروگنوز اين بيماران داشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسی نقش گلبول‌های سفيد خون و آلکالن فسفاتاز سرمی در تعيين پيشرفت و درجه (Grade) بيماری در مبتلايان به ترانزيشنال سل کارسينومای حالب و همچنين تعيين ارزش تشخيصی اين دو متغير انجام شد. روش کار: اين مطالعه به روش مقطعی-تحليلی، بر روی 33 بيمار مراجعه کننده به بيمارستان شهيد هاشمی نژاد تهران با تشخيص TCC حالب، از سال1376 تا 1386 انجام شد. تشخيص TCC حالب برای اين بيماران طبق نتيجه پاتولوژی صورت گرفت. اطلاعات دموگرافيک به همراه متغيرهای اصلی شامل درجه سرطان (TCC)، تعداد گلبول­های سفيد خون محيطی و سطح سرمی آلکالن فسفاتاز برای هر بيمار اندازه گيری و ثبت شد. درجه‌های I و IIتومور به عنوان کارسينوم‌های با درجه پايين(Low Grade) و درجه‌های III و IV به عنوان کارسينومای با درجه بالا (High Grade) در نظر گرفته شد. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS v.15 و به وسيله آزمون­های Correlation، Kruskal-Wallis، Mann-Whitney، ROC (Receiver Operating Curve) مورد آناليز قرار گرفت. يافته‌ها: از 33 بيمار مورد مطالعه، 28 نفر (8/84%) مرد و 5 نفر (2/15%) زن با ميانگين سنی ( 10/10= SD)70/61 بودند. بيشترين تعداد گلبول­های سفيد خونی به­طور معنی‌داری در بيماران دارای Grade IV با ميانگين تعداد (4/3591=SD) 11306 در mm3 ديده شد (002/0=P). نتايج آناليز ROC نشان داد تعداد گلبول­های سفيد خون از سطح زير نمودار يا Area Under Curve (AUC) بيشتری (001/0=P، 825/0=AUC) در مقايسه با سطح سرمی آلکالن فسفاتاز (008/0=P، 770/0=AUC) برخوردار بود. تعداد گلبول­های سفيد خونی معادل 7800 در mm3 از حساسيت 3/81%، ويژگی 5/76%، ارزش اخباری مثبت 5/76 % و ارزش اخباری منفی 2/81% و سطح سرمی آلکالن فسفاتاز معادل IU/L 178 از حساسيت 8/93% و ويژگی 9/52%، ارزش اخباری مثبت 2/65% و ارزش اخباری منفی 90% در اين زمينه برخوردار است. نتيجه گيری: در مطالعه انجام شده، نشان داده شد که با افزايش گريد تومور، تعداد گلبول­های سفيد خون و نيز سطح سرمی آلکالن فسفاتاز افزايش مي­يابد. همچنين تعداد گلبول­های سفيد خونی در همراهی گريد بالا از قدرت بيشتری در مقايسه با آلکالن فسفاتاز برخوردار است. نتايج مطالعه حاضر مي­تواند در يافتن بيماران دارای درجه شديدتر و مستعد پيشرفت که نيازمند اقدامات مناسب­تری مي­باشند،‌ کمک نمايد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کارسينوم سلول ترانزيشنال حالب،گلبول‌های سفيد،آلکالن فسفاتاز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:17
Last Modified: 30 Oct 2014 05:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1514

Actions (login required)

View Item View Item