بررسی ميزان درد پس از عمل جراحی ويترکتومی بدنبال مصرف رکتال ديکلوفناک به عنوان پيش داروی بی دردی

همائی, محمدمحسن and مهربانيان, محمدجواد and حسنی, ولی الله and ميردهقان, محمدحسین (2010) بررسی ميزان درد پس از عمل جراحی ويترکتومی بدنبال مصرف رکتال ديکلوفناک به عنوان پيش داروی بی دردی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (69). pp. 63-69. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n69p63-fa.pdf

Download (211kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1420&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: درد پس از عمل جراحی يکی از عوارض شايع اعمال جراحی است که منجر به افزايش خطر بروز عوارض جانبی پس از عمل جراحی و افزايش مدت بستری بيماران می‌شود. در اين مطالعه سعی شده است که تاثير استفاده از ديکلوفناک رکتال (شياف) به عنوان پيش داروی بی دردی در کاهش درد پس از اعمال جراحی چشم (ويترکتومی) مورد بررسی قرار گيرد. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده طراحی و اجرا شد. بيماران کانديدای عمل جراحی چشم ويترکتومی مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم (ص) براساس معيارهای ورود و خروج وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه ديکلوفناک و کنترل قرار گرفتند. در گروه ديکلوفناک بيماران تک دوز mg 100 دو ساعت قبل از عمل جراحی دريافت کردند. شدت درد بيماران طی ريکاوری، 4 و 12 ساعت پس از عمل جراحی در دو گروه بر حسب مقياس اندازه‌گيری چشمی(VAS) اندازه‌گيری شد.�برای مقايسه داده‌های کيفی و کمی بين دو گروه در صورت تبعيت از توزيع نرمال به ترتيب از آزمون کای دو و در متغيرهای کمی از آزمون t-test استفاده شد. به منظور تعيين دقيق عوامل مخدوش کننده و يا عوامل مداخله گر، و بررسی تاثير زمان از آناليز واريانس اندازه‌گيری‌های مکرر استفاده شد. يافته‌ها: در مجموع 97 بيمار در دو گروه 51 نفری ديکلوفناک و 46 نفری کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. متوسط شدت درد ساعت چهارم پس از عمل جراحی بيماران در گروه ديکلوفناک کمتر از کنترل بود (001/0p<). شدت درد ساعت 12 پس از عمل جراحی در گروه ديکلوفناک 6/0± 2 و در گروه کنترل 8/0± 3/3 بدست آمد به لحاظ آماری در گروه ديکلوفناک کمتر از کنترل بود (001/0p<). بر اساس آناليز واريانس اندازه‌گيری‌های مکرر، دو عامل افزايش سن و مصرف ديکلوفناک در کاهش درد بيماران نقش داشتند (05/0p<). نتيجه‌گيری: استفاده از تک دوز ديکلوفناک رکتال (شياف) به عنوان پيش داروی درد (pre-emptive analgesia) در کنترل و کاهش درد پس از عمل جراحی ويترکتومی موثر می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ديکلوفناک رکتال،شدت درد،ويترکتومی،پيش داروی بی دردی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:20
Last Modified: 30 Oct 2014 05:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1526

Actions (login required)

View Item View Item