بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد : در یکی از مراکز آموزشی درمانی شهرستان بوشهر

ازمل, محمد and شفیعی, ابراهیم and حسینی, فاطمه (2012) بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد : در یکی از مراکز آموزشی درمانی شهرستان بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد.pdf

Download (316kB) | Preview
Official URL: http://eprints.bpums.ac.ir

Abstract

عملکرد مبتنی بر شواهد، فرایند تصمیم گیری بالینی بر مبنای بهترین شواهد می باشدکه از شواهد موجود برای مراقبت بیمار استفاده می کند. کاربرد تصمیمات مبتنی بر شواهد در مراقبت از بیمار یکی از عوامل مهم در عملکرد موثر پرستاری می باشد. هدف این مطالعه تشریح سطح دانش، نگرش و کاربرد عملکرد مبتنی بر شواهد پرستاران یکی از بیمارستان های آموزشی درمانی کشور می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده، جامعه پژوهش شامل 195 نفر از پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرابوشهر می باشد. در اين تحقيق از پرسشنامه عملکرد مبتنی بر شواهد آپتون و آپتون استفاده شد. این پرسشنامه ادراک پرستاران را در سه زیر مقیاس دانش، نگرش و کاربرد عملکرد مبتنی بر شواهد می سنجد. به منظور تحليل داده ها از آمار توصیفی وتحلیلی استفاده گردید. برای تعیین رابطه بین رسته شغلی و زیر مقیاس ها از آزمون آنووا و برای بررسی رابطه زیر مقیاس ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافته های این مطالعه میانگین نمره شرکت کنندگان در این مطالعه به طور کلی48/4 از 7 حاصل شد و درسه زیر مقیاس دانش، نگرش و مهارت عملکرد مبتنی بر شواهد به ترتیب 57/4 ، 58/4 و 39/4 به دست آمد. میان زیر مقیاس دانش و عملکرد قویترین ارتباط وجود داشت. (r=0.73) با توجه به اینکه داشتن آگاهی در خصوص شواهد به روز و اثر بخش واستفاده از آن ها در انجام وظایف عملکردی تاثیر شایانی می گذارد، برنامه ریزی لازم جهت آموزش و توانمند سازی پرستاران ضروری به نظر می رسد

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: شواهد، عملکرد مبتنی بر شواهد، ادراک، پرستار
Subjects: WY Nursing
Depositing User: سیده سمیه موسوی نژاد
Date Deposited: 30 Oct 2014 07:36
Last Modified: 01 Nov 2017 08:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1529

Actions (login required)

View Item View Item