بررسی تاثير امواج نشتی از اجاق مايکروفر بر فاکتورهای خونی موش سوری ماده بالغ و نابالغ

جلودار, غلامعلی and رودشتيان, مریم (2010) بررسی تاثير امواج نشتی از اجاق مايکروفر بر فاکتورهای خونی موش سوری ماده بالغ و نابالغ. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (68). pp. 27-34. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n68p27-fa.pdf

Download (317kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1393&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: اجاق‌های مایکروفر در سالهای اخير بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با توجه به افزايش استفاده از دستگاههای مولد امواج ميکروويو در منازل و صنايع، نگرانی‌های مداومی درباره اثر تابش امواج ميکروويو بر سيستم‌های بيولوژيکی وجود دارد. سلولهای خونی و مغز قرمز استخوان از بافت‌های فعال بدن می‌باشند که می‌توانند تحت تاثير اين امواج قرار گيرند. بانوان بيشترين تماس را با دستگاه مايکروفر دارند و از طرفی سن فرد در زمان مواجه شدن با امواج نشتی از ميکرو فر می‌تواند بر ميزان اثرات نقش مهمی داشته باشد، لذا هدف اين تحقيق بررسی تاثير امواج نشتی از اجاق ماکروفر در دو مقطع سنی بالغ و نابالغ بر فاکتورهای خونی دريک الگوی حيوانی می‌باشد. روش بررسی: اين بررسی بصورت تجربی انجام گرديد.�ابتدا ميزان نشت امواج از يک دستگاه مايکروفر خانگی اندازه گيری شد. برای اين تحقيق 20 سر موش سوری ماده بالغ (سن حدود دو ماه و وزن 25- 28 گرم) و20 سر موش ماده نابالغ (سن حدود يک هفته و وزن 3-4 گرم) مورد استفاده قرار گرفت. هر گروه سنی نيز به دو گروه کنترل و آزمايش تقسيم شدند.گروه‌های آزمايش روزانه سه نوبت و هر بار سی دقيقه در مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مايکروويو با فرکانس2450مگاهرتز قرار گرفتند. در پايان دوره با خون گيری از قلب، نمونه‌های خون تهيه گرديد و فاکتورهای خونی شامل ميزان هموگلوبين(Hb)، ميانگين هموگلوبين سلولی(MCH)، ميانگين حجم سلولی(MCV)، ميانگين غلظت هموگلوبين سلولی( (MCHC، تعداد پلاکتها، گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفيد مورد ارزيابی قرار گرفت�و نتايج حاصل با استفاده از تست T از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت. يافته‌ها: در گروه نابالغ تحت تاثير امواج، تعداد گلبول‌های سفيد، ميزان Hb، MCH،MCHC و پلاکت‌ها کاهش معنی‌داری يافت(05/0 >P ). ازفاکتور‌های مورد ارزيابی در گروه بالغ، تعداد گلبول‌های سفيد افزايش و ميزان پلاکت‌ها کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0 >P ).�تعداد گلبولهای قرمز در هيچکدام از گروهها از نظر آماری تغيير معنی داری نداشت. نتيجه‌گيری: امواج نشت يافته از اجاق مايکروفر سبب تغييرات معنی‌داری در بعضی از فاکتورهای خونی در دوگروه بالغ و نابالغ گرديد. اين تغييرات در نابالغين وسيع تر بود. بروز اين تغييرات می‌تواند به دليل تاثير مستقيم امواج بر سلول‌های مغز استخوان و يا به دليل اثر اين امواج بر سلولها در خون محيطی باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: امواج مايکروويو،فاکتورهای خونی،موش سوری ماده
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 07:37
Last Modified: 30 Oct 2014 07:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1532

Actions (login required)

View Item View Item