بررسی شيوع عفونت ادراری حاد با اشريشياکلی مقاوم به جنتامايسين و سفترياکسون و عوامل خطرساز آن در کودکان بستری در بيمارستان حضرت علی‌اصغر(ع)

ناطقيان, علیرضا and پروين, محمود and روحانی, پانته‌آ and تبريزی, مهرناز (2009) بررسی شيوع عفونت ادراری حاد با اشريشياکلی مقاوم به جنتامايسين و سفترياکسون و عوامل خطرساز آن در کودکان بستری در بيمارستان حضرت علی‌اصغر(ع). مجله علوم پزشکی رازی, 16 (66). pp. 13-26. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n66p0-fa_3.pdf

Download (362kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1286&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: هم اکنون افزايش مقاومت نسبت به آنتی‌بيوتيک‌ها در ايران موجب نگرانی شده است. مطالعات محدودی در زمينه شيوع و ريسک فاکتورهای همراه با مقاومت ارگانيسم‌ها شامل اشريشياکلی که شايع ترين عامل مسبب عفونت ادراری است، انجام شده است. اين پژوهش به منظور ارزيابی شيوع مقاومت و ريسک فاکتورهای مقاومت نسبت به جنتامايسين، سفترياکسون و هر دوی آن‌ها توأماً، در گونه‌های اشريشياکلی جدا شده از بيماران بستری شده با تشخيص عفونت ادراری حاد در تهران و در جمعيت کودکان انجام گرديد. روش بررسی: اين مطالعه توصيفی، مورد- شاهدی و آينده نگر از فروردين ماه سال 1384 تا فروردين ماه سال 1387 روی تمامی کودکان يک ماه تا 12 سال بستری شده در بيمارستان تخصصی ارجاعی اطفال حضرت علی اصغر(ع) با تشخيص نهايی عفونت ادراری انجام شد. کشت‌های مثبت اشريشياکلی با انجام آنتی بيوگرام به روش Disk diffusion بر طبق توصيه NCCLS به سه دسته Susceptible، Resistant , Intermediate تقسيم شدند.ريسک فاکتورهای مورد نظر در گروه‌های مختلف مورد-شاهدی مورد ارزيابی قرار گرفت و نتايج مربوطه ابتدا به صورت آناليز يک طرفه با آزمون Chi square و نهايتاً با Logistic regression توسط نرم افزار V.15 SPSS بررسی شد. يافته‌ها: در کل 125 ايزوله اشريشياکلی جمع آوری شد. ميزان مقاومت، 4/38% برای سفترياکسون، 24% برای جنتامايسين و 20% نسبت به هر دو آنتی‌بيوتيک سفترياکسون و جنتامايسين تواماً بود. طبق آناليز Univariate اين فاکتورها به طور معنی‌داری با مقاومت اشريشياکلی همراهی داشتند: I) برای مقاومت به جنتامايسين: آنتی‌بيوتيک پروفيلاکتيک (006/0=p و 5/3=OR)، اختلالات اورولوژيک همراه(04/0=p و 4/2=OR)، مقاومت به سفترياکسون (000/0=p و 7/15=OR)، ريفلاکس وزيکواورترال (021/0=p و 7/2=OR)، با يک تمايل به سمت معنی‌دار بودن برای سابقه کاتتر ادراری در يک سال گذشته (052/0=p و 5/2=OR) و همچنين برای سابقه بستری در بيمارستان طی 6 ماه گذشته (055/0=p و 2/2=OR‌)؛ II) برای مقاومت به سفترياکسون: سابقه عفونت ادراری طی يک سال گذشته(012/0=p و 6/2=OR)، آنتی‌بيوتيک پروفيلاکتيک (001/0=p و 2/4=OR)، کاتترادراری در حال حاضر (007/0=p و 8/4=OR) کاتتر ادراری طی يک سال گذشته (006/0=p و 3/3=OR)، اختلالات اورولوژيک همراه (007/0=p و 7/2=OR)، سابقه جراحی طی يک ماه گذشته(03/0=p و 8/8=OR)، سابقه بستری در بيمارستان طی 6 ماه گذشته (000/0=p و 2/4=OR)، مقاومت به جنتامايسين (000/0=p و 7/15=OR)، ريفلاکس وزيکواورترال (04/0 =p و 2/2=OR) و مثانه نوروژنيک(003/0=p و 9/3=OR)؛ III) برای مقاومت به هر دو آنتی‌بيوتيک جنتامايسين و سفترياکسون: سن کمتر از 4 سال (025/0=p و 9/3 = OR)، سابقه عفونت ادراری طی يک سال گذشته(038/0= p و 5/2=OR)، آنتی‌بيوتيک پروفيلاکتيک (002/0= p و 1/4=OR)، عفونت ادراری طی يک سال گذشته (036/0=p و 7/2=OR)، اختلالات اورولوژيک همراه (02/0=p و 9/2=OR)، سابقه بستری در بيمارستان در طی 6 ماه گذشته (037/0=p و 5/2=OR) و ريفلاکس وزيکواورترال (022/0=p و 8/2=OR). بعد از وارد کردن ريسک فاکتورهای با 05/0>p در آناليز Logistic regression اين نتايج حاصل شد: (I برای مقاومت به جنتامايسين: مقاومت به سفترياکسون (000/0Sig.= و 5/13EXP(B) =) ؛ (II برای مقاومت به سفترياکسون: سابقه بستری در بيمارستان طی 6 ماه گذشته (047/0 Sig.= و 9/2 EXP(B)=)؛ مقاومت به جنتامايسين (000/0Sig.= و 6/15EXP (B)=) ؛ (III برای مقاومت به هر دو آنتی بيوتيک جنتامايسين و سفترياکسون: سن کمتر از 4 سال (04/0 Sig.= و 3/4EXP(B)=). نتيجه‌گيری: برای بيمارستان‌های ارجاعی ودر گروه سنی کودکان چنانچه درمان امپايريک عفونت ادراری مد نظر باشد، بايد به عوامل خطرساز مذکور به خصوص در بيماران بدحال توجه و درمانی متناسب با شرايط بيمار انتخاب کرد. همچنين نتايج اين مطالعه از نظر اقدامات کنترلی برای کاهش ميزان بالای مقاومت مشاهده شده به داروهای متداول خط اول حائز اهميت است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اشريشيا کولی، مقاومت آنتی‌بيوتيکی،عفونت ادراری- حاد،جنتامايسين،سفترياکسون
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 21:21
Last Modified: 25 Jul 2017 06:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1563

Actions (login required)

View Item View Item