تمايز سوش‌های چندگانه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس در بيماران مبتلا به درماتوفيتوزيس با استفاده از روش تکثير تصادفی پلی‌مورفيسم DNA (RAPD) در مراکز پوست وابسته به بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران

يزدان‌پرست, سید امیر and رحيمی, حمزه and فرنوديان, ميترا (2009) تمايز سوش‌های چندگانه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس در بيماران مبتلا به درماتوفيتوزيس با استفاده از روش تکثير تصادفی پلی‌مورفيسم DNA (RAPD) در مراکز پوست وابسته به بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (66). pp. 27-34. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n66p0-fa_4.pdf

Download (366kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1285&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: درماتوفيت‌ها،گروهی از قارچ‌های کراتين دوست هستند که گروه وسيعی از بيماری‌های پوست و ضمائم آن مانند ناخن و مو را ايجاد می‌کنند. در بين عوامل قارچی، جنس ترايکوفايتون که عامل عمده کچلی پا در سرتاسر دنيا می‌باشد، از اهميت خاصی برخوردار است و تا به حال درحدود 24 گونه آن شناسايی شده است. علاوه بر آن بررسی‌های مولکولی بر روی تمايز انواع گونه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس در نمونه‌های جمع آوری شده در ضايعات يکسان از بيماران مختلف مبتلا به درماتوفيتوزيس، نشان دهنده وجود چندين گونه متفاوت در اين ضايعات بوده است. هدف از انجام اين پژوهش تعيين گونه و نوع ترايکوفايتون‌ها جهت جلوگيری از گسترش عفونت است که از نقطه نظر اپيدميولوژيک بسيار حائذ اهميت می‌باشد. روش بررسی: اين مطالعه از نوع توصيفی تحليلی است. نمونه‌های پوست از 100 بيمار مختلف مبتلا به درماتوفيتوزيس در اثر ترايکوفايتون منتاگروفايتيس کشت داده شد و پليت‌های کشتی که دارای 5 کلنی بودند، انتخاب شدند.DNA آن‌ها به طور جداگانه استخراج و نتايج با توجه به مراحل مختلف روش مولکولی واکنش زنجيرهای پليمراز و بر اساس خصوصيت اختلاف در تعداد تکرار ژن‌های توليد کننده اسيدريبونوکلئيک ريبوزومی منطقه غيرژنی تجزيه و تحليل شد. قابل ذکر است نتايج داده شده با آزمون‌های آماری انحراف معيار (±SD)، Chi-square و t-student مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: از ميان 100 نمونه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس تنها در20 نمونه، تعداد 2 نوع مختلف يا بيشتر در يک واريته از گونه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس مشاهده گرديد. نتيجه گيری: براساس يافته‌های اين پژوهش پيش بينی می‌شود که در تعداد زيادی از عفونت‌های قارچی پوست که توسط ترايکوفايتون منتاگروفايتيس ايجاد شده اند، گونه های زيادی وجود داشته باشد. وجود چنين مسئله‌‌ای (Multiple strain) در مطالعات اپيدميولوژيک مربوط به بيماری‌های قارچی، نحوه درمان و مشخص کردن مقاومت دارويی از اهميت خاصی برخوردار می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ترايکوفايتون منتاگروفايتيس،درماتوفيتوزيس،تمايز مولکولی استرين ها،تکثير تصادفی پلی مورفيسم RAPD DNA
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 21:21
Last Modified: 30 Oct 2014 21:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1564

Actions (login required)

View Item View Item