مقايسه ارزش تشخيصی تومور مارکرهای مايع پلور با سيتولوژی مايع پلور و بيوپسی ‌پلور در اثبات وجود بدخيمی

يزدانی, رستم and موسوی, سید علی جواد and فرشته‌نژاد, سید محمد and رضايی, مهدی (2009) مقايسه ارزش تشخيصی تومور مارکرهای مايع پلور با سيتولوژی مايع پلور و بيوپسی ‌پلور در اثبات وجود بدخيمی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (66). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n66p0-fa_6.pdf

Download (220kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1282&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بعد از پلورال افيوژن پاراپنومونيک، شايع‌ترين علت پلورال افيوژن اگزودايی سرطان‌ها می‌باشند. علی رغم به کارگيری ترکيبی از بررسی های سيتولوژيک مايع پلور و بيوپسی پلور، دستيابی به تشخيص در موارد زيادی از بيماران امکان پذير نمی‌باشد.محققين به منظور ارزيابی ارزش آناليز مايع پلور در تشخيص افتراقی افيوژن‌های مايع پلور بر روی تومور مارکرهای مختلف پژوهش‌هايی را انجام داده‌اند. در اين مطالعه،هدف تعيين ارزش تشخيصی تومورمارکرهای مورد در مايع پلور در اثبات وجود بدخيمی در مقايسه با سيتولوژی مايع پلور و بيوپسی پلور بوده است. روش بررسی: مطالعه حاضر به روش مقطعی ـ تحليلی در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفته است. 40 بيمار مبتلا به پلورال افيوژن با ارجحيت سلولی لنفوسيتی که اسميرو کشت مايع پلور از نظر وجود مايکو باکتريوم توبرکلوزيس منفی بود، وارد مطالعه گرديدند و آزمون های سيتولوژی و در صورت لزوم بيوپسی و توراسکوپی صورت گرفت. سطح شش تومور مارکر AFP، CEA، CA125، CA19-9، CA15-3 و β-hCG در مايع پلور اندازه‌گيری گرديد. حساسيت، ويژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی شش تومورمارکر فوق با توجه به نتايج سيتولوژی، بيوپسی و يا توراکوسکوپی تعيين گرديد. همچنين از آزمون‌های مجذور کای (Chi2) و t-test استفاده شد. يافته‌ها: حساسيت تومورمارکرهای اندازه‌گيری شده در مايع پلور به ترتيب:4% AFP، 52%β-hCG، 35% CA19-9،65%CEA، 95%CA125 و 65%CA15-3 به دست آمد. ويژگی همه تومورمارکرها به جز CA125 که 25% بود، 100% محاسبه گرديد. پانل تومورمارکرهای CA15-3، CA 19-9، CEA و β-hCG دارای حساسيت و ويژگی به ترتيب 6/95% و 100% و نيز ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتيب 100% و 80% می‌باشد. نتيجه‌گيری: استفاده از تومورمارکرها می‌تواند جايگزين روش‌های تهاجمی و پرهزينه­ای مثل توراکوسکوپی و توراکوتومی گردد. به کارگيری يک پانل از تومورهای مارکرهای مختلف می‌تواند با افزايش حساسيت در زمينه رد علل بدخيم بسيار مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تومور مارکر،ارزش تشخيصی،بدخيمی،پلورال افيوزن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 21:22
Last Modified: 30 Oct 2014 21:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1567

Actions (login required)

View Item View Item