بررسی میزان مایع مورد نیاز نوزادان مراقبت شده در زیر وارمر،براساس blood urea nitrogen ،جهت جلوگیری از دهیدراسیون ،در NICU ،سال 1392 ؛ مطالعه کارآزمایی بالینی

یزدان پرست, زهره and طبیب, محمد صالح and معتمد, نیلوفر (2014) بررسی میزان مایع مورد نیاز نوزادان مراقبت شده در زیر وارمر،براساس blood urea nitrogen ،جهت جلوگیری از دهیدراسیون ،در NICU ،سال 1392 ؛ مطالعه کارآزمایی بالینی. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
yazdanparast1.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

چکیده زمینه : مراقبت زیر وارمر برای بدحال ترین نوزادان انجام میشود و با وجود بکارگیری پروتکل های موجود جهت جبران مایع از دست رفته بدن نوزاد در زیر وارمر ،باز هم نوزادان دچار دهیدراسیون و عوارض ناشی از آن،که مهمترین آنها مشکلات کلیوی است،می شوند. ما در این طرح تلاش کردیم که به یک پروتکل تقریبی مناسب جهت جبران مایع از دست رفته در زیر وارمر برسیم که از دهیدراسیون نوزاد و عوارض ناشی از آن جلوگیری شود. روش کار : در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی نیمه تجربی (فاقد گروه کنترل) از تاریخ 1/1/1392 لغایت 30/12/1392 ،جهت 56 نوزاد كه در NICU بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در زیر وارمر مراقبت می شدند سن حاملگی، وزن تولد ، مقدار تجویز روزانه مایع ، BUNهای درخواست شده جهت بیمار و میزان شیر تحمل شده روزانه توسط نوزاد ثبت گردید. ابتدا برای همه نوزادان بر طبق میزان مایع مورد نیاز روزانه ی توصیه شده(با در نظر گرفتن IWL) در رفرنس های نوزادان مایع تجویز شد.سپس جهت مواردی که BUN به بالای 20 افزایش یافت،سعی شد که با افزایش تدریجی مایع به حدی از مایع برسیم که BUN نوزادان در رنج نرمال یعنی زیر 20 قرار گیرد. در انتهای مطالعه ،داده ها با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی،فراوانی نسبی،میانگین،انحراف معیار) با آزمون های آماری t مستقل، کای دو و در موارد لزوم تست دقیق fisher و با استفاده از نرم افزار SPSS.ver 18 ( PASW) مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. برای بررسی رابطه ی همبستگی متوسط مایع دریافتی به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد طی 24 ساعت با میانگین BUN ،از ظریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج : در روز 2-0 بین میانگین BUN و مایع دریافتی به ازای هر کیلوگرم طی 24 ساعت رابطه ی مثبت و معناداری وجود نداشت(062/0=P ،26/0=r) و5 درصد از تغییرات BUN به مایع دریافتی وابسته بود.به طوری که به ازای هر 100 میلی لیتر مایع دریافتی (به ازای هر کیلوگرم در 24 ساعت)میانگین BUN به میزان 1/8 میلی گرم در دسی لیتر تغییر یافت اما روند تغییراتBUN همچنان افزایشی بود.در روز 7-3 بین میانگین BUN و مایع دریافتی به ازای هر کیلوگرم طی 24 ساعت رابطه مثبت و معنا دار ضعیفی وجود داشت(007/0=P ، 39/0=r) و13 درصد از تغییرات BUN به مایع دریافتی وابسته بود.به طوری که به ازای هر 100 میلی لیتر مایع دریافتی (به ازای هر کیلوگرم در 24 ساعت)میانگین BUN به میزان 4/8 میلی گرم در دسی لیتر تغییر یافت و روند تغییرات BUN نسبتا پایدار اما عموما بالای 20 بود.در روز 30-8 بین میانگین BUN و مایع دریافتی به ازای هر کیلوگرم طی 24 ساعت رابطه مثبت و معنادار متوسطی وجود داشت(006/0=P ، 54/0=r) و26 درصد از تغییرات BUN به مایع دریافتی وابسته بود.به طوری که به ازای هر 100 میلی لیتر مایع دریافتی (به ازای هر کیلوگرم در 24 ساعت)میانگین BUN به میزان 5/8 میلی گرم در دسی لیتر تغییر یافت و روند تغییرات BUN کاهشی بود اما همچنان در بیشتر روزها میانگین BUN بالای 20 بود و به هر حال مایع داده شده به نوزاد نتوانسته BUN را به اندازه ای که مد نظر ما بود کاهش دهد. نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان مایع مورد نیاز روزانه ی نوزادان در زیر وارمر بیشتر از میزان بیان شده در رفرنس های اطفال می باشد. واژگان کلیدی: وارمر ، دهیدراسیون ، NICU ، BUN، IWL

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 31 Oct 2014 12:23
Last Modified: 25 Jul 2017 09:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1575

Actions (login required)

View Item View Item