ارزيابی وضعيت تغذيه بيماران مبتلا به سرطان در ‌طی شيمی‌درمانی در بيمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران سال 86- 1385

ظريف‌يگانه, مریم and اقتصادی, شهریار and وکيلی, مسعود and فقيه, امیرحسین and حقانی, حمید and نور‌محمدی, عیسی and گلشائيان, علی (2009) ارزيابی وضعيت تغذيه بيماران مبتلا به سرطان در ‌طی شيمی‌درمانی در بيمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران سال 86- 1385. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (65). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n65p0-fa_6.pdf

Download (304kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1273&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: سوء‌تغذيه ناشی از سرطان و تحليل ذخاير تغذيه‌ای می‌تواند منجر به افزايش خطر بيماری‌زايی، کاهش پاسخ به درمان‌های ضدسرطان و مدت بقای کمتر در بيماران مبتلا به سرطان شود. اين پژوهش به‌منظور ارزيابی وضعيت ‌تغذيه بيماران مبتلا به سرطان در‌طی شيمی‌درمانی در بيمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات‌ بهداشتی-درمانی ايران صورت گرفت. روش‌ بررسی: در اين پژوهش که به روش طولی انجام شد، 71بيمار بزرگسال مبتلا به انواع بدخيمی به‌روش نمونه‌گيری طبقه‌ای با تخصيص متناسب از دو بيمارستان رسول اکرم(ص) و فيروزگر تهران انتخاب شدند. وضعيت تغذيه آن‌ها توسط شاخص‌‌های ‌تن‌سنجی (BMI، MAC، AMA، TSF) وبيوشيميايی (آلبومين و توتال‌‌پروتئين سرم)، دريافت غذايی (پرسشنامه‌يادآمدغذايی‌24‌ساعته و ثبت‌غذايي3روزه) و پرسشنامهPG-SGA‌Ottery’s در سه مقطع زمانی آغاز، ميانه و پايان دوره کامل شيمی‌درمانی ارزيابی شد.داده‌ها توسط آزمون‌هایRepeated Measure ANOVA ، Wilcoxon و Kruskal-Wallis در نرم‌افزار SPSS V.12 آناليز‌شدند. يافته‌ها: در طول دوره درمان، ميانگين شاخص‌های آنتروپومتری و بيوشيميايی در 50 بيمار زنده تا پايان دوره درمان روند افزايش غيرمعنی‌دار و ميانگين مصرف درشت‌مغذی‌ها و انرژی آن‌ها روند کاهش غير‌معنی‌دار يافت. 21 نفر از بيماران در‌طول دوره‌درمان فوت شدند که ميانگين BMIو MAC آن‌ها روند کاهش معنی‌دار (به ترتيب: 01/0=p، 02/0=p) داشت. درصد سوء‌تغذيه در طول دوره‌درمان، بر اساس شاخص‌های مذکور از 100-0% متغير بود که در بيماران زنده تا پايان درمان روندی تقريباً ثابت و برای فوت‌شده‌ها روند افزايشی داشت. بر اساس پرسشنامهPG-SGA‌Ottery’s، 80% بيماران زنده و 100% فوت‌شده‌ها به مداخله تغذيه‌ای نيازداشتند. نتيجه‌گيری: ميزان سوءتغذيه در افراد فوت‌شده در طول درمان، بيماران در مرحله پيشرفته بيماری و افراد با بدخيمی‌های با منشاء ناشناخته و همچنين قسمت فوقانی‌دستگاه گوارش و ريه بيشتر از سايرين بود. تخمين درصد سوءتغذيه در بيماران مبتلا به سرطان بسته به ابزار به کاررفته، مرحله، نوع و وضعيت‌ حيات متفاوت است. بنابراين ارزيابی وضعيت تغذيه اين بيماران در بدو تشخيص بيماری با هدف اعمال مداخله تغذيه‌ای مناسب و پيگيری وضعيت تغذيه بيمار در‌طی دوره ‌درمان‌های ضد‌سرطان ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزيابی تغذيه‌ای،سرطان، سوءتغذيه، شيمی‌درمانی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Nov 2014 03:47
Last Modified: 02 Nov 2014 03:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1582

Actions (login required)

View Item View Item