بررسی تأثير افزودن دگزامتازون به بيکربنات سديم و ليدوکايين 5/1% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزيلاری و بی‌دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی

آل‌بويه, محمودرضا and طبسی, محمد and ايمانی, فرناد and انتظاری, سعیدرضا (2009) بررسی تأثير افزودن دگزامتازون به بيکربنات سديم و ليدوکايين 5/1% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزيلاری و بی‌دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (64). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n64p0-fa_6.pdf

Download (235kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1264&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: روش‌های مختلفی برای طولانی‌تر شدن بلوک شبکه آگزيلاری در اعمال جراحی اندام فوقانی معرفی شده است. در اين مطالعه سعی شده است تأثير دگزامتازون در ترکيب با ليدوکايين در بلوک شبکه آگزيلاری مورد بررسی قرار گيرد. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده دو سوکور طراحی و اجرا شد. بيماران کانديد عمل جراحی اندام فوقانی که در اتاق عمل اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه (س) بستری شده بودند، بر اساس معيارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. بيماران به طور تصادفی به دو گروه30 نفره تقسيم شدند. در گروه اول در بيماران برای بلوک شبکه آگزيلاری از ترکيب 34 سی‌سی ليدوکايين 5/1% با 2 سی‌سی بيکربنات و 2سی‌سی آب مقطراستفاده شد (گروه کنترل يا ليدو کايين). محلول مورد استفاده برای بلوک در گروه دوم مشابه گروه اول بود با اين تفاوت که 2 سی‌سی دگزامتازون (8 ميلی‌گرم) به جای آب مقطر به آن افزوده شد (گروه دگزامتازون). شروع زمان بلوک حسی و حرکتی و سمپاتيک، مدت زمان بلوک کامل حسی و حرکتی و شدت درد پس از عمل در بيماران اندازه‌گيری و ثبت شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS V.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده‌های کمی به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده‌های کيفی به صورت فراوانی نمايش داده شده است. برای مقايسه داده‌های کيفی از آزمون کای دو و در متغيرهای کمی از آزمون t-test استفاده شد. يافته‌ها: زمان شروع بلوک حسی و حرکتی و سمپاتيک در دو گروه مشابه بوده و اختلاف معنی‌داری با يکديگر نداشتند. مدت زمان بلوک و اولين زمان درخواست مسکن پس از عمل در گروه دگزامتازون به طور معنی‌داری بيش از گروه ليدوکايين و بيکربنات بود. شدت درد پس از عمل از زمان ريکاوری تا ساعت ششم به طور معنی‌داری در گروه دگزامتازون کمتر از گروه ليدوکايين بود نتيجه‌گيری: مطالعه حاضر نشان داد که افزودن دگزامتازون به مخلوط بيکربنات و ليدوکايين برای بلوک شبکه آگزيلاری، طول مدت بلوک را افزايش می‌دهد. اين افزايش در مورد بلوک حسی بيشتر از بلوک حرکتی بود. ضمناًًًٌ طول مدت بی‌دردی پس از عمل در اين گروه بيشتر از گروه مخلوط بيکربنات و ليدوکايين بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بلوک شبکه آگزيلاری،ليدوکايين،دگزامتازون،بلوک حسی،بلوک حرکتی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Nov 2014 03:51
Last Modified: 02 Nov 2014 03:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1590

Actions (login required)

View Item View Item