بررسی سطح سرمی ويتامين B12، Folate و هموسيستئين در سالمندان سالم تهرانی

وکيلی, مسعود and فروغان, مهشید and نجومی, مرضیه and قلعه‌بندی, میرفرهاد and خدابنده‌لو, نیلوفر (2009) بررسی سطح سرمی ويتامين B12، Folate و هموسيستئين در سالمندان سالم تهرانی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_211.pdf

Download (283kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1260&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: از آنجائيکه جذب کوبالامين اغلب در سالمندان کاهش می‌يابد، کمبود ويتامين B12 يکی از مشکلات شايع در اين افراد است. تحقيقات اخير نشان می‌دهند که ميزان ناکافی ويتامين B12 ممکن است خطر ابتلا به بيماری‌های آترواسکلروتيک و نورودژنراتيو را افزايش دهد. در حال حاضر صاحبنظران متعدد تغذيه توصيه به مونيتورينگ وضعيت B12 در سالمندان و تعيين افراد در معرض خطر در مراحل اوليه می‌نمايند. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعيت B12، اسيد فوليک و هموسيستئين و ارتباط آن‌ها با يکديگر در سالمندان سالم تهرانی است. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی سالمندان سالم انجام شد. تعداد 232 سالمند با محدوده سنی 65 تا 90 سال و ميانگين 73 سال بر اساس ضوابط ورود به مطالعه انتخاب شدند و اطلاعات مورد لزوم، با انجام مصاحبه و معاينه و سطوح سرمی هموسيستئين، فولات و ويتامين B12، با نمونه‌گيری خون و انجام آزمايش‌های لازم، گردآوری شدند. برای مقايسه سطح متغير‌های خونی نامبرده شده در زير گروه‌ها، از آزمون chi–square و Student’s t-test استفاده شد و عدد p کمتر از 05/0ارزشمند در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS 11.5 مورد تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: متغيرها در 232 سالمند شامل 102 مرد (44%) و 130 زن (56%) مورد ارزيابی قرار گرفتند. ميانگين مقدار B12 سرم، 295 پيکوگرم در ميلی‌ليتر با انحراف معيار 170 بود. 10% موارد، مقدار B12 کمتر از 119 و 18%، مقادير کمتر از 160 پيکوگرم در ميلی‌ليتر داشتند. کمبود B12 با افزايش سن تشديد می‌يافت (p=0. 000) و اين کمبود با جنس ارتباطی نداشت (p=0. 85). مقدار ميانگين فولات سرم 8 نانوگرم در ميلی‌ليتر با انحراف معيار 9/4 بوده است و 5/9% افراد مقادير فولات کمتر از نرمال داشتند که با سن (p=0. 06) و جنس (p=0. 31)ارتباطی معنی‌دار نداشته است. ميانگين مقدار هموسيستئين (Hcy) 3/19 ميکرومول در ليتر با انحراف معيار 1/7 بوده است. مقدار Hcy در 6/33% افراد، بالاتر از 20 و در 67% افراد، بالاتر از 15 ميکرومول در ليتر بوده است ولی ارتباط معنی‌دار با افزايش سن در بين گروه‌های سالمند نداشته است (p=0. 23). 2/42% مردها و 7/27% زن‌ها مقادير Hcy بالاتر از 15 ميکرومول در ليتر داشته‌اند که با p=0.005 از نظر آماری نيز معنی‌دار بوده است. بين مقدار هموسيستئين با ويتامين B12 ارتباط آماری معنی‌دار و معکوس وجود داشته است (r= - 0.33 و p=0.000). ارتباط آماری معنی‌دار و معکوسی نيز بين مقدار هموسيستئين و اسيد فوليک در مطالعه حاضر وجود داشت (r= - 0.20 و p=0. 002). نتيجه‌گيری: نتايج اين مطالعه نشان می‌دهد که شيوع هيپرهموسيستئينمی و کمبود B12 و فولات در سالمندان تهرانی کمتر از کشورهای ديگر نيست و به نظر می‌رسد شيوع B12 به صورت کمبود عملی (functional) بيش از کشورهای غربی باشد، بنابراين پيشنهاد می‌شود که از ترکيبات مکمل بخصوص ويتامين‌های گروه B در سالمندان به صورت منظم به شکل داروئی يا در غذاهای تقويت شده استفاده گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هموسيستئين، ويتامين B12،فولات، سالمند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Nov 2014 05:30
Last Modified: 02 Nov 2014 05:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1594

Actions (login required)

View Item View Item