بررسی پلی‌مورفيسم‌های ژن NOS2A در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال

عبد نيک‌فرجام, بهاره and اميرغفران, زهرا and افلاکی, الهام and کمالی, اسکندر (2009) بررسی پلی‌مورفيسم‌های ژن NOS2A در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_3.pdf

Download (354kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1259&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: شواهد متعددی در خصوص حضور و نقش نيتريک اکسايد (NO=Nitric oxide) در پاتوژنز آرتريت روماتوئيد وجود دارد. NO، توسط آنزيمی بنام نيتريک اکسايد سنتاز القائی (iNOS=Induced Nitric oxide syntetase) توليد می‌شود.�NO در سينوويوم، غضروف و سلول‌های تک هسته‌ای لنفوئيدی موجود در مايع سينوويال و لنفوسيت‌ها و منوسيت‌های خون محيطی بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد نيز ديده می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که پلی‌مورفيسم‌های موجود در ژن کد‌کننده آنزيم iNOS (NOS2A) با استعداد ابتلا به بيماری‌های التهابی و خود ايمنی مختلف در ارتباط هستند. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين پلی‌مورفيسم‌های موجود در موقعيت-1659C/T و 150C/T+ ژن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با افراد نرمال بود. روش بررسی: در اين مطالعه موردی- شاهدی، پلی‌مورفيسم‌های موجود در موقعيت-1659C/T و 150C/T+ ژن NOS2A در 176بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد و 232 فرد نرمال، به ترتيب به روش‌های PCR- Allele Specific و RFLP- PCR (Polymerase Chain Reaction – Restriction fragment length polymorphism) مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت. نرم‌افزار SPSS. 10 و آزمون‌های آماری مجذور کای (x2) و Fisher's Exact جهت مقايسه فراوانی ژنوتيپ‌ها و آلل‌ها بين بيماران و افراد نرمال مورد استفاده قرار گرفتند. يافته‌ها: پس از تجزيه و تحليل آماری ارتباط معنی‌داری در مقايسه فراوانی ژنوتيپ‌های -1659C/T بين گروه بيمار و کنترل مشاهده گرديد (03/0P=). در واقع ژنوتيپ هموزيگوت CC در افراد نرمال (75%) به‌طور معنی‌داری بيش از بيماران (2/64%) می‌باشد. در مقايسه فراوانی ژنوتيپ‌های 150C/T+، بين گروه بيمار و کنترل ارتباط معنی‌داری مشاهده نگرديد (33/0P=). همچنين پرونده بالينی بيماران مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعاتی از قبيل CRP(CReactiveprotein)، Rheumatoid factor))RF، خوردگی مفاصل، علائم خارج مفصلی، تغيير شکل مفاصل، ندول روماتوئيد و سن شروع بيماری جمع‌آوری و ثبت گرديد. ارتباط بين ژنوتيپ‌های 1659C/T - و 150C/T+ و علائم بالينی و يافته‌های پاراکلينيکی مورد آناليز آماری قرار گرفت و تفاوت معنی‌داری مشاهده نگرديد. نتيجه‌گيری: از آنجايی که در اين تحقيق که اولين مطالعه در زمينه ارتباط بين پلی‌مورفيسم‌های-1659C/T و150C/T+ ژن NOS2A و بيماری آرتريت روماتوئيد می‌باشد، رابطه معنی‌داری بين ژنوتيپ‌های -1659C/T در بين گروه بيمار و کنترل يافت گرديد؛ لذا به نظر می‌رسد انجام مطالعات مشابه در جمعيت‌های ديگر در شناخت نقش آنزيم iNOS و NO در بيماری آرتريت روماتوئيد دارای اهميت باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آرتريت روماتوئيد،نيتريک اکسايد سنتاز القائی،پلی‌مورفيسم ژن نيتريک اکسايد سنتاز 2A
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Nov 2014 05:31
Last Modified: 02 Nov 2014 05:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1595

Actions (login required)

View Item View Item